Đề nghị tăng mức phụ cấp, ưu đãi nghề nghiệp trước tình trạng nhiều công chức, viên chức xin thôi việc

DIỄM THƯƠNG 17:57, 25/09/2023

(LĐ online) - Sở Nội vụ Lâm Đồng ngày 25/9 đã có báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/5 đến ngày 30/9.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng
Người dân chờ giải quyết công việc tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Theo thống kê, từ ngày 1/5 đến ngày 22/9/2023, tỉnh Lâm Đồng có tổng số 83 công chức và viên chức nghỉ thôi việc theo nguyện vọng. Trong đó, giáo dục là lĩnh vực có số viên chức thôi việc nhiều nhất với 37 người, có 23 viên chức y tế; 17 viên chức các đơn vị sự nghiệp khác. Đồng thời, Lâm Đồng cũng tuyển dụng mới được 150 viên chức.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng thôi việc của cán bộ, công chức, viên chức theo Sở Nội vụ Lâm Đồng do thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu của bản thân và gia đình; chưa có chính sách đãi ngộ phù hợp. Ngoài ra, môi trường làm việc chưa thực sự tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức phát huy hết khả năng; chưa tạo động lực để phát triển; trong khi, khối lượng công việc ngày càng nhiều, áp lực cao, nhất là viên chức y tế, lực lượng quản lý bảo vệ rừng… Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức muốn thay đổi môi trường làm việc, mong muốn thử sức ở những lĩnh vực công tác khác (doanh nghiệp, kinh doanh tự do…).

Để góp phần khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin thôi việc trong thời gian qua, cũng như giảm thiểu tình trạng này trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu tăng mức phụ cấp công vụ, phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế và có chính sách ưu đãi đối với lực lượng quản lý bảo vệ rừng.

Đồng thời, Sở Nội vụ Lâm Đồng đề xuất cần có hướng dẫn cụ thể tiêu chí xác định người có tài năng trong hoạt động công vụ để địa phương có cơ sở xây dựng và thực hiện chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019.