Lạc Dương: Ra mắt Câu lạc bộ ''Thủ lĩnh của sự thay đổi'' trong trường học

TUẤN HƯƠNG 19:30, 19/09/2023

(LĐ online) - Chiều 19/9, Hội LHPN huyện Lạc Dương phối hợp với Trường THCS xã Lát ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trong trường học.

Hội LHPN huyện Lạc Dương trao tiền hỗ trợ để CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS xã Lát đi vào hoạt động
Hội LHPN huyện Lạc Dương trao tiền hỗ trợ để CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS xã Lát đi vào hoạt động

Đây là CLB đầu tiên được thành lập trong chuỗi các hoạt động thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại huyện Lạc Dương.

Tại buổi ra mắt, Hội LHPN huyện Lạc Dương đã hỗ trợ 3 triệu đồng để CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS xã Lát đi vào hoạt động. Đồng thời, CLB cũng đã tổ chức một số hoạt động giao lưu tìm hiểu các kiến thức chăm sóc sức khỏe trong độ tuổi vị thành niên và một số luật liên quan đến quyền của trẻ em.

CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS xã Lát tổ chức một số hoạt động giao lưu tìm hiểu các kiến thức chăm sóc sức khỏe trong độ tuổi vị thành niên và một số Luật liên quan đến quyền của trẻ em
CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS xã Lát tổ chức một số hoạt động giao lưu tìm hiểu các kiến thức chăm sóc sức khỏe trong độ tuổi vị thành niên và một số luật liên quan đến quyền của trẻ em

Huyện Lạc Dương là 1 trong 7 địa phương trên toàn tỉnh triển khai thực hiện Dự án 8. Đến nay, Hội LHPN huyện đã ra mắt 5 Tổ truyền thông cộng đồng, 5 Địa chỉ tin cậy tại 5 thôn đặc biệt khó khăn của các xã trên địa bàn huyện. Việc ra mắt các mô hình thực hiện Dự án 8 nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa lạc hậu và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi; đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, từng bước phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình ở cộng đồng.