Tín hiệu vui từ cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực y tế

AN NHIÊN 06:27, 25/09/2023

Qua gần 1 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 131 ngày 6/10/2022 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Lâm Đồng đã có đánh giá hiệu quả đem lại trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực y tế.

Cán bộ tiếp nhận giải quyết TTHC lĩnh vực y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Cán bộ tiếp nhận giải quyết TTHC lĩnh vực y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI TTHC PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Sở Y tế Lâm Đồng thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Bảo đảm 100% với 125 TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống dịch vụ công của tỉnh, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

Sở Y tế đã tiến hành gửi yêu cầu đến các phòng và đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện rà soát các TTHC và kết quả tổng hợp đề xuất đơn giản hóa 1 TTHC thuộc lĩnh vực Dược phẩm. Đồng thời, đã báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và đề nghị bãi bỏ 4 TTHC lĩnh vực Y dược cổ truyền trên Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế rà soát quy trình, thành phần hồ sơ TTHC để khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề xuất giảm thành phần hồ sơ của 15 TTHC (gồm 10 TTHC lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và 5 TTHC lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm) nhằm giảm thành phần hồ sơ của TTHC. Qua đó, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp không cần thực hiện công chứng căn cước công dân để nộp theo quy định.

Sở cũng thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

Từ tháng 7/2023 đến nay, Sở Y tế thực hiện lưu kết quả, giấy tờ vào Kho dữ liệu cá nhân của công dân trên Hệ thống của tỉnh để giúp người dân tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC trước đó. Hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Có 100% hồ sơ giải quyết được cung cấp trên Hệ thống dịch vụ công của tỉnh và đồng thời cả bản điện tử có giá trị pháp lý.

Các quy trình nội bộ, quy trình điện tử được xây dựng, ban hành, bảo đảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thông tin, dữ liệu tại Hệ thống dịch vụ công của tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để xây dựng hoặc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp, cung cấp lên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Sở Y tế cung cấp số TTHC thanh toán trực tuyến 29/29 số TTHC có thu phí, lệ phí (gồm 26 TTHC thu phí trực tuyến qua Trung tâm Phục vụ hành chính công và 3 TTHC thu phí qua Hệ thống của Bộ Y tế). Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trong dịch vụ công y tế tính đến hết tháng 8/2023 đạt 98,2% với 912/928 hồ sơ.

• ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TTHC 

Sở Y tế đã đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định. Hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. 
Số kết quả giải quyết TTHC điện tử trong kỳ 434 hồ sơ; số hóa kết quả giải quyết TTHC đã được tiếp nhận trong kỳ đạt 100%. Số kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa từ năm 2012 đến tháng 8/2023 là 10.962 hồ sơ đã được số hóa và quản lý trên Hệ thống của Bộ Y tế.

Các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, công bố, công khai và đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ đầy đủ, chính xác, thường xuyên trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống dịch vụ công của tỉnh. Rà soát, công bố kịp thời và công khai đầy đủ 100% (125/125) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; thực hiện niêm yết đầy đủ và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia và niêm yết với các hình thức phù hợp khác cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu thực hiện và giám sát. Sở Y tế đã rà soát và đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công nâng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các TTHC thuộc lĩnh vực y tế. Kết quả cung cấp 93 dịch vụ công trực tuyến; trong đó có 56 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 37 dịch vụ công trực tuyến một phần. Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đến nay đã tiếp nhận trực tuyến trong kỳ là 434/572 hồ sơ tiếp nhận; đã giải quyết và trả trước hạn cho người dân là 445 hồ sơ, còn 137 hồ sơ đang giải quyết còn trong hạn. 

Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Đề án 06 tại Sở Y tế. Kết quả triển khai thực hiện khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VNeID đến 168/168 đơn vị trong toàn ngành, tỷ lệ tra cứu thành công trong quý III/2023 đạt gần 60% với 288.073 lượt tra cứu trên 481.484 lượt khám, chữa bệnh BHYT.

Tiếp tục đôn đốc và triển khai liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử phục vụ triển khai Đề án 06. Hiện, tỷ lệ liên thông Giấy KSK lái xe, Giấy báo tử đạt 100%, Giấy chứng sinh đạt 98,7%.

Toàn ngành đã tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 96,6%. Triển khai nền tảng trạm y tế xã (V20), thanh toán không dùng tiền mặt đến tất cả các cơ sở y tế đạt tỷ lệ 100%, tuy nhiên, số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện và cơ sở y tế mới chỉ đạt 21,7% do thói quen thường xuyên dùng tiền mặt của người dân.

Thực hiện hoàn thành dứt điểm công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID -19 theo chỉ đạo của tỉnh. Kết quả đã hoàn thành rà soát, cập nhật 1.308.614 người dân thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19, tỷ lệ làm sạch đạt 97%; hiện còn 39.832 người dân không thể làm sạch dữ liệu này.

Triển khai thông báo lưu trú trực tuyến qua ứng dụng VNeID tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng lộ trình nhiệm vụ phải đạt mục tiêu 100% cơ sở lưu trú (bao gồm khách sạn, nhà nghỉ nhà khách, nhà trọ, cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở khác có chức năng lưu trú) thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến qua ứng dụng VNeID” được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và Chỉ thị 05/CT-TTg.