Đức Trọng: Những giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

06:10, 29/10/2019

9 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đức Trọng thấp so với bình quân chung của tỉnh. Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong năm 2019 này, huyện Đức Trọng đã đặt ra nhiều giải pháp cụ thể.

9 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Đức Trọng thấp so với bình quân chung của tỉnh. Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong năm 2019 này, huyện Đức Trọng đã đặt ra nhiều giải pháp cụ thể.
 
Bưu điện huyện phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Ninh Gia, Đức Trọng. Ảnh: N.Minh
Bưu điện huyện phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Ninh Gia, Đức Trọng. Ảnh: N.Minh
 
Tính đến cuối tháng 9/2019, tổng số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 144.914/186.974 người. So với cùng kỳ năm 2018, đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Đức Trọng tăng gần 9 ngàn người, nhưng tỷ lệ tham gia BHYT của huyện vẫn đạt thấp so với bình quân chung của tỉnh. Theo ông Nguyễn Đức Thạnh - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Đức Trọng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là do dân số trên địa bàn huyện tăng lên; đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT lại thấp. Ngoài ra, tỷ lệ đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn thấp tập trung ở nhóm hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và hộ cận nghèo. Thêm một nguyên nhân nữa đó là, số lượng, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động còn thấp, hiệu quả chưa cao, nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đầy đủ cho người lao động, trong khi đó, các đơn vị vẫn thực hiện quyết toán thuế, số lao động giảm trừ thuế cao hơn số lao động tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền cũng chưa làm được nhiều để hỗ trợ kinh phí tăng số người tham gia, chưa làm chuyển đổi được nhận thức của người dân. Ngoài ra, các xã, thị trấn cũng chưa phân loại được đối tượng tham gia thuộc diện quản lý theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều I Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (một người có thể thuộc nhiều đối tượng tham gia)...
 
Trước thực trạng trên, UBND huyện Đức Trọng đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực. Cụ thể, cuối tuần vừa qua, Bưu điện huyện Đức Trọng đã phối hợp với BHXH huyện tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH trên địa bàn toàn huyện. Ngoài việc tập trung tuyên truyền tại thị trấn Liên Nghĩa, các cán bộ bưu điện, BHXH đã tỏa đi khắp các ngõ xóm của các xã, những nơi đông dân cư để tuyên truyền cho người dân hiểu về các chính sách BHYT, BHXH..., cũng như sẵn sàng giao thẻ bảo hiểm trực tiếp nếu người dân có nhu cầu. 
 
Cũng theo ông Nguyễn Đức Thạnh - Giám đốc BHXH huyện Đức Trọng, đây là một trong những việc làm thiết thực của huyện Đức Trọng trong việc nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Ngoài hoạt động trên, thời gian qua, Bưu điện huyện và BHXH huyện đã phối hợp tổ chức 62 buổi tuyên truyền tại các địa bàn các xã, thị trấn về các chính sách BHXH. Đồng thời, các địa phương trên địa bàn huyện cũng tiến hành đồng loạt nhiều giải pháp cụ thể nhằm phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH trên địa bàn huyện như: Các xã đã chia từng tổ tới từng nhà vận động người dân; giao cho các hội, đoàn thể trực tiếp làm công tác vận động; giao chỉ tiêu cho cán bộ đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên... và coi đây là một trong những chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để phân loại đơn vị, cá nhân năm 2019...
 
Mặt khác, những tháng cuối năm, để phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019, UBND huyện tiếp tục đề ra những giải pháp cụ thể như: Tập trung rà soát xác định ngay những đối tượng thuộc diện tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng không để sót đối tượng; giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn; giao cho Phòng Giáo dục - Đào tạo kiểm tra, rà soát tổng hợp lại sĩ số học sinh sau khai giảng, số học sinh thuộc diện bắt buộc tham gia BHYT tại trường học nhưng chưa tham gia BHYT theo luật định để đạt 100% số học sinh tham gia theo quy định; triển khai thu BHYT học sinh đối với học sinh vào lớp 1 để thẻ có giá trị từ ngày 1/10/2019. Đồng thời, thực hiện thu BHYT đối với hộ gia đình không phải là đồng bào DTTS sinh sống tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi được Bộ Tài chính cho phép. Ngoài ra, huyện cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đầy đủ cho người lao động, trong khi đó vẫn thực hiện quyết toán thuế với số lao động được giảm trừ thuế cao hơn số lao động tham gia BHXH, BHYT; giao cho nhân viên đại lý của các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các đối tượng đã thực hiện sắp đến hạn tham gia tiếp để đôn đốc thực hiện thu trước khi thẻ hết hạn 10 ngày...
 
NHẬT MINH