98,96% hồ sơ giải quyết đúng hạn

06:12, 12/12/2019

Thống kê trong một năm vừa qua, toàn tỉnh Lâm Đồng đã giải quyết đúng hạn 470.208 hồ sơ hành chính, đạt tỷ lệ 98,96%. 

Thống kê trong một năm vừa qua, toàn tỉnh Lâm Đồng đã giải quyết đúng hạn 470.208 hồ sơ hành chính, đạt tỷ lệ 98,96%. 
 
Đánh giá trong năm qua cho thấy, các cơ quan, đơn vị thẩm quyền trong tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng trình tự, quy định từ giai đoạn biên nhận hồ sơ, vào sổ tiếp nhận, phiếu theo dõi và trả kết quả. Trong đó nhiều thủ tục hành chính được giải quyết thông qua hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO.
 
Được biết, đến nay, tại 20/20 sở, ngành; 12/12 huyện, thành phố; 147/147 phường, xã, thị trấn trong tỉnh Lâm Đồng đều giải quyết 100% thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
 
Đặc biệt, trong năm 2019, toàn tỉnh Lâm Đồng đã công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với 8 sở, ngành chức năng.
 
MẠC KHẢI