Cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập

06:03, 18/03/2020

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiến hành cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh, gồm Trung tâm Đào tạo lái xe thuộc Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng thuộc Sở Xây dựng Lâm Đồng và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng. 

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiến hành cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh, gồm Trung tâm Đào tạo lái xe thuộc Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng thuộc Sở Xây dựng Lâm Đồng và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng. 
 
Hiện, Trung tâm Kiểm định và Tư vấn thuộc Sở Xây dựng đã hoàn thành phương án cổ phần hóa, đang chờ phương án lao động được phê duyệt. Còn Trung tâm Đào tạo lái xe đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, lựa chọn đơn vị tư vấn, dự toán kinh phí chuyển đổi và đang chờ phê duyệt phương án cơ sở nhà đất.
 
Riêng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông vận tải, tỉnh dự kiến thời gian chuyển đổi thành công ty cổ phần vào cuối tháng 6/2020 năm nay. 
 
VIẾT TRỌNG