Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

11:05, 23/05/2020

(LĐ online) - Sáng 23/5, tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, TP Đà Lạt, cán bộ công nhân viên hai ngành BHXH và Bưu điện tỉnh...

(LĐ online) - Sáng 23/5, tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, TP Đà Lạt, cán bộ công nhân viên hai ngành BHXH và Bưu điện tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện do BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc. 
 
Lãnh đạo tỉnh, TP Đà Lạt và ngành BHXH, Bưu điện tỉnh tham dự lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện
Lãnh đạo tỉnh, TP Đà Lạt và ngành BHXH, Bưu điện tỉnh tham dự lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện
 
Với chủ đề “Chính sách bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”, lễ ra quân là một trong những hoạt động thể hiện quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra của hai ngành BHXH và Bưu điện. 
 
Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH”, hàng năm chọn tháng 5 là “Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân”. Để thực hiện có hiệu quả Đề án, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo 2 hình thức: Trực tuyến và tuyên truyền lưu động. Cụ thể, tổ chức Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố; đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH tại các điểm cầu trực tuyến, tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trên phạm vi toàn quốc, với quy mô 1 đội tuyên truyền lưu động tại 1 huyện, đảm bảo quy định phòng chống Covid-19 của Chính phủ, đảm bảo an toàn giao thông.
 
Truyền thông cổ động tham gia BHXH toàn dân tại TP Đà Lạt
Truyền thông cổ động tham gia BHXH toàn dân tại TP Đà Lạt
 
Mục tiêu lễ ra quân hướng tới phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.
 
Năm 2017, trước thời điểm có Nghị quyết số 28-NQ/TW, cả nước có số người tham gia BHXH tự nguyện là 224.000 người, tăng hơn 20.300 người, tương ứng tỷ lệ tăng 10% so với năm 2016. Từ khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW thì số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2018 tăng là trên 277.000 người, tăng hơn 52.900 người, tương ứng tăng 23,6% so với năm 2017 và năm 2019 đạt gần 574.000 người tham gia, tăng 296.700 người, tương ứng tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại.
 
Với những kết quả gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019 cho thấy, chính sách BHXH tự nguyện đang ngày một khẳng định vị trí, vai trò đảm bảo an sinh cho Nhân dân của Đảng, Nhà nước. Về mặt chính sách, không giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện chỉ cần là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên; đa dạng, linh hoạt các phương thức đóng; nới rộng thời điểm đóng; quy định mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện phù hợp hơn (thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn). Đặc biệt, từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần tram trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn: Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác. Về thời gian hỗ trợ: Tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng). Tham gia BHXH tự nguyện, người dân, người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất. 
 
Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT và mạng lưới cộng tác viên được mở rộng đến từng xã, phường, thị trấn, trải đều đến từng thôn, bản, tổ dân phố, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, BHXH Việt Nam đã có trên 12.400 đại lý thu BHXH, BHYT với trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu đảm bảo việc phục vụ người tham gia BHXH tự nguyện một cách kịp thời, linh hoạt nhất.
 
Bưu điện Việt Nam - một trong những đại lý thu BHXH hiệu quả: Năm 2019, sự vào cuộc của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHXH với vai trò là một trong những đại lý thu BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam tiếp tục được phát huy ngày một tích cực, hiệu quả. Đặc biệt, cơ quan Bưu điện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các cấp tổ chức thành công 14.000 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trực tiếp tới người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức; qua đó, đã phát triển được trên 276.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2020, kết quả triển khai phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT Bưu điện là 48.012 người.
 
AN NHIÊN