Hơn 15,3 tỷ đồng chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

08:07, 02/07/2020

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Di Linh, tính đến ngày 25/6/2020, huyện đã chi hỗ trợ cho 15.555 người nằm trong các nhóm bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, với số tiền hơn 15,3 tỷ đồng. 

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Di Linh, tính đến ngày 25/6/2020, huyện đã chi hỗ trợ cho 15.555 người nằm trong các nhóm bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, với số tiền hơn 15,3 tỷ đồng. 
 
Cụ thể, Phòng đã chi hỗ trợ xong cho 851 người trong nhóm đối tượng người có công với số tiền 1,274 tỷ đồng; chi 162 triệu đồng hỗ trợ cho 162 người bán vé số dạo; hỗ trợ xong cho 3.918 người thuộc nhóm bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 5,865 tỷ đồng. 
 
Đối với nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ cho 4.255 khẩu thuộc hộ nghèo và 6.448 khẩu thuộc hộ cận nghèo với tổng số tiền hỗ trợ hơn 8,027 tỷ đồng, đạt 85%; còn hơn 1.000 khẩu còn lại sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện chi trả. Dự kiến đến cuối tháng 6, huyện hoàn tất chi trả cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo trên toàn huyện. 
Riêng đối với nhóm đối tượng hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng và các nhóm đối tượng còn lại, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đang tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt để tiếp tục chi trả cho người dân.
 
NHẬT QUỲNH