Thực hiện nghiêm quy định về cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2

12:06, 15/06/2021

(LĐ online) - Sáng 15/6, BSCKII Nguyễn Quốc Minh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng cho biết: Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nghiêm quy định về cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2. 

(LĐ online) - Sáng 15/6, BSCKII Nguyễn Quốc Minh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng cho biết: Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nghiêm quy định về cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2. 
 
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà trường hợp nguy cơ
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà trường hợp nguy cơ
 
Đối với cách ly y tế tập trung, thời hạn cách ly là 21 ngày kể từ ngày bắt đầu cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2 tối thiểu 3 lần. Đối với trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú, thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày bắt đầu cách ly, lần cuối xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính sẽ chuyển sang hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Những trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú thực hiện theo quyết định của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú; đồng thời, chịu sự giám sát của các tổ Covid-19 cộng đồng. Cán bộ y tế trên địa bàn theo dõi sức khoẻ người cách ly hàng ngày, đo thân nhiệt 2 lần/ngày, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
 
Theo công điện ngày 5/5 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19. Thời gian cách ly tập trung điều chỉnh từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).
 
AN NHIÊN