Đam Rông: Chi hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

01:07, 28/07/2021

(LĐ online) - Sáng 28/7, huyện Đam Rông bắt đầu chi trả hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, có 14 người có công gặp khó khăn, 847 hộ nghèo, 3.005 hộ cận nghèo và 1.158 đối tượng bảo trợ xã hội.

(LĐ online) - Sáng 28/7, huyện Đam Rông bắt đầu chi trả hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, có 14 người có công gặp khó khăn, 847 hộ nghèo, 3.005 hộ cận nghèo và 1.158 đối tượng bảo trợ xã hội.
 
Huyện Đam Rông đang chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn
Huyện Đam Rông đang chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn
 
Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đam Rông, các đối tượng người có công gặp khó khăn, bảo trợ xã hội được chi trả qua các điểm văn hóa xã; hộ nghèo, cận nghèo do các xã chi. Dự kiến đến ngày 31/7, Đam Rông sẽ hoàn thành việc chi hỗ trợ các đối tượng trên. Riêng các đối tượng còn lại huyện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp.
 
N.MINH