Đạ Huoai: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị

06:08, 07/08/2021

(LĐ online) - UBND huyện Đạ Huoai đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị của mình.

(LĐ online) - UBND huyện Đạ Huoai đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị của mình.
 
Lực lượng chức năng làm việc lại chốt kiểm soát dịch bệnh tại đèo Chuối, Đạ Huoai. Ảnh: Khánh Phúc
Lực lượng chức năng làm việc lại chốt kiểm soát dịch bệnh tại đèo Chuối, Đạ Huoai. Ảnh: Khánh Phúc
 
Qua đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang thường trú tại các nơi khác ngoài huyện nhưng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Huoai (không thuộc đối tượng phải cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà) phải thực hiện lưu trú ngay tại cơ quan làm việc hoặc bố trí nơi ở tạm thời trên địa bàn huyện Đạ Huoai và chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 9/8 cho đến khi có thông báo mới.
 
 Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bố trí các điều kiện làm việc đảm bảo công tác phòng chống dịch; bố trí nơi lưu trú ngay tại cơ quan, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình hiện thường trú ngoài huyện Đạ Huoai; trường hợp không bố trí được nơi lưu trú tại cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không bố trí được nơi ở tạm thời trên địa bàn huyện thì phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao (đảm bảo việc bố trí làm việc tại cơ quan đạt tối thiểu 50%); thực hiện quản lý chặt chẽ số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói trên và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh cũng như thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
 
HOÀNG YÊN