163 ca Covid-19 mới, Lâm Đồng có tổng số hơn 5.000 ca

08:12, 10/12/2021

(LĐ online) - Sáng 10/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 163 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;...

(LĐ online) - Sáng 10/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 163 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, (50) Đà Lạt 50 ca, Đức Trọng 30 ca, Lâm Hà 25 ca, Đạ Huoai 22 ca, Bảo Lộc và Di Linh đều 13 ca, Đơn Dương và Đạ Tẻh đều 4 ca, Bảo Lâm và Đam Rông đều 1 ca. Cộng dồn đến nay Lâm Đồng đã có 5.026 ca Covid-19. 
 
Sàng lọc SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế tại huyện Lâm Hà
Sàng lọc SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế tại huyện Lâm Hà
 
Tại TP Đà Lạt, 50 ca mới: Tiếp tục phát hiện 35 bệnh nhân trong cộng đồng tại Phường 1 có 17 ca, Phường 2 có 9 ca, các Phường 6 và Phường 8 đều 4 ca, Phường 11 có 1 ca. Đồng thời, thêm 11 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 4 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
 Tại Đức Trọng, 30 ca mới: Tiếp tục phát hiện 21 bệnh nhân trong cộng đồng tại thị trấn Liên Nghĩa 14 ca, Ninh Loan 4 ca, Đà Loan 3 ca. Đồng thời, thêm 2 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định; 4 bệnh nhân là các trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa thôn R’Chai 1 của xã Phú Hội 2 ca, thôn Lạch Tông của xã N’Thol Hạ 2 ca và 3 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
•  Tại Lâm Hà, 25 ca mới: Tiếp tục phát hiện 15 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Gia Lâm 4 ca, Tân Thanh 3 ca, thị trấn Nam Ban và các xã Đông Thanh, Phú Sơn đều 2 ca, các xã Tân Văn, Phúc Thọ đều 1 ca. Thêm 9 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. 
 
•  Tại Đơn Dương, thêm 4 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại xã Ka Đô 3 ca và Lạc Lâm 1 ca.
 
•  Tại Đam Rông, thêm 1 bệnh nhân là trường hợp F1, phát hiện qua truy vết cộng đồng tại Phi Liêng.
 
•  Tại TP Bảo Lộc, 13 ca mới: Tiếp tục phát hiện 4 bệnh nhân trong cộng đồng tại Lộc Sơn 2 ca, các Phường B’Lao và Lộc Châu đều 1 ca. Thêm 6 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 3 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
•  Tại Bảo Lâm, thêm 1 bệnh nhân là trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
•  Tại Di Linh, 13 ca mới: Tiếp tục phát hiện 7 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Gung Ré và 6 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
•  Tại Đạ Huoai, 22 ca mới: Tiếp tục phát hiện 18 bệnh nhân trong cộng đồng tại Thị trấn Madaguoi 11 ca, xã Đạ P'loa 5 ca, xã Đạ Oai 2 ca. Thêm 4 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
•  Tại Đạ Tẻh, thêm 4 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.
Hiện, toàn tỉnh đang cách ly 13.258 trường hợp phòng dịch Covid-19; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 2.570 người, cách ly tập trung 732 người và cách ly tại nhà 9.956 người.
 
Đến nay, Lâm Đồng có tổng số 5.026 ca Covid-19; trong đó, đang cách ly điều trị 2.570 ca, ra viện 2.435 ca, tử vong 15 ca, về địa phương khác 6 ca.
 
AN NHIÊN