Ghi nhận 193 ca Covid-19 mới, 100% xã thuộc Đam Rông, Đạ Tẻh, Cát Tiên trở lại bình thường mới

09:12, 11/12/2021

(LĐ online) - Sáng 11/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 193 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, Đức Trọng 36 ca, Lạc Dương 33 ca, Di Linh 30 ca, Bảo Lộc 20 ca, Đơn Dương 16 ca, Đà Lạt 15 ca, Bảo Lâm 13 ca, Đạ Huoai 14 ca, Cát Tiên 12 ca, Đạ Tẻh 4 ca.

(LĐ online) - Sáng 11/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 193 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, Đức Trọng 36 ca, Lạc Dương 33 ca, Di Linh 30 ca, Bảo Lộc 20 ca, Đơn Dương 16 ca, Đà Lạt 15 ca, Bảo Lâm 13 ca, Đạ Huoai 14 ca, Cát Tiên 12 ca, Đạ Tẻh 4 ca.
 
Sàng lọc SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế xã Liên Hà (huyện Lâm Hà)
Sàng lọc SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế xã Liên Hà (huyện Lâm Hà)
 
Tại TP Đà Lạt, 15 ca mới: Tiếp tục phát hiện 7 bệnh nhân trong cộng đồng tại các Phường 2, Phường 4, Phường 7 đều 2 ca, Phường 9 có 1 ca. 
 
Đồng thời, có  5 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định, 2 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch và 1 bệnh nhân là người nhà đang chăm sóc bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. 
 
TP Đà Lạt có Phường 1 ở cấp độ nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam).
 
Tại Đức Trọng, 36 ca mới: Tiếp tục phát hiện 14 bệnh nhân trong cộng đồng tại thị trấn Liên Nghĩa 7 ca, xã Phú Hội 5 ca, Ninh Loan 2 ca. Thêm 20 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 2 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. 
 
Huyện Đức Trọng thuộc vùng vàng (cấp độ 2, nguy cơ trung bình); trong đó, có thị trấn Liên Nghĩa, Bình Thạnh, Hiệp An, N’Thol Hạ, Đạ Loan, Đạ Quyn thuộc vùng nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam).
 
Tại Đơn Dương, 16 ca mới: Tiếp tục phát hiện 5 bệnh nhân trong cộng đồng tại thị trấn D’ran và các xã Ka Đô, Quảng Lập, Tu Tra, Lạc Lâm và 11 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
Huyện Đơn Dương trở lại vùng xanh (cấp độ 1, bình thường mới), chỉ còn 1 xã Ka Đô thuộc cấp 2 (nguy cơ trung bình, vùng vàng).
 
Tại  Lạc Dương, tiếp tục phát hiện 33 bệnh nhân trong cộng đồng tại thị trấn Lạc Dương 29 ca, Đạ Nhim 4 ca. Liên quan chùm ca bệnh nhiều người mắc, thị trấn Lạc Dương nâng cấp độ lên nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam) và xã Đa Nhim thuộc vùng vàng (cấp 2, nguy cơ trung bình).
 
Tại TP Bảo Lộc, 20 ca mới: Tiếp tục phát hiện 2 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Lộc Châu; thêm 12 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 6 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. 
 
TP Bảo Lộc trở lại vùng xanh; trong đó, các Phường 1, B’Lao, Lộc Sơn, Lộc Tiến ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, vùng vàng).
 
Tại Bảo Lâm, 13 ca mới: Tiếp tục phát hiện 5 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Lộc An 2 ca, các xã Lộc Ngãi, Lộc Thắng, Lộc Thành đều 1 ca và thêm  8 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
Hai xã Lộc An và Lộc Thành vẫn ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, vùng cam) 
 
Tại Di Linh, 30 ca mới: Tiếp tục phát hiện 24 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã  Tam Bố 15 ca và Gung Ré 9 ca. Thêm 6 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. Có 3 xã Gia Hiệp, Gung Ré, Tân Thượng ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, vùng cam) và xã Tam Bố cấp 2 (nguy cơ trung bình, vùng vàng).
 
Tại Đạ Huoai, 14 ca mới là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. Huyện Đạ Huoai trở lại vùng nguy cơ trung bình (cấp 2, vùng vàng); trong đó, có thị trấn Madaguoi, Đạ P'loa, Đạ Tồn ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, vùng cam), các xã Hà Lâm, Đạ Oai cấp 2 (nguy cơ trung bình, vùng vàng). 
 
Tại Đạ Tẻh, 4 ca mới; trong đó, có 3 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. Huyện Đạ Tẻh thuộc vùng xanh với 100% các xã, thị trấn đều vùng xanh (cấp 1, bình thường mới). 
 
Tại Cát Tiên, 12 ca mới; trong đó, có 11 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. 100% xã của huyện trở lại bình thường mới (cấp 1, vùng xanh).
 
Huyện Đam Rông không ghi nhận ca mắc mới trong 24 giờ qua và 100% các xã trong huyện thuộc vùng xanh (cấp độ 1, bình thường mới).
 
Hiện, toàn tỉnh đang cách ly 12.844 trường hợp; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 2.592 người,  cách ly tập trung 712 người và  cách ly tại nhà 9.540 người.
 
Đến nay, Lâm Đồng có tổng số 5.219 ca Covid-19; trong đó, đang cách ly điều trị 2.592 ca, ra viện 2.606 ca, tử vong 15 ca, về địa phương khác 6 ca.
 
AN NHIÊN