Ngành Giáo dục giải ngân vốn đầu tư công dự kiến đạt 97%

05:12, 21/12/2021

Đây là nội dung được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Thị Hồng Hải trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh được gửi bằng văn bản đến HĐND tỉnh ngày 15/12/2021. 

Đây là nội dung được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phạm Thị Hồng Hải trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh được gửi bằng văn bản đến HĐND tỉnh ngày 15/12/2021. 
 
Cụ thể, về dự án khởi công mới, có 4 dự án được HĐND cho chủ trương từ năm 2020 và bố trí vốn năm 2020 là 14.500 triệu đồng. Sở GDĐT đã triển khai trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh từ tháng 8/2020; hiện các công trình đã khởi công. Kinh phí giải ngân dự kiến đến 31/12/2021 là 32.145 triệu đồng/32.500 triệu đồng, đạt 98,91% (còn lại 355 triệu đồng xin chuyển sang kế hoạch năm 2022).
 
Về các dự án đang triển khai thi công, kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2021 có tổng kinh phí 22.479 triệu đồng. Vốn dư không có nhu cầu sử dụng 1.409 triệu đồng do công trình đã quyết toán, kinh phí phải giải ngân 21.070 triệu đồng và dự kiến đến 31/12/2021 giải ngân 19.520 triệu đồng/21.070 triệu đồng, đạt 92,64%. 
 
Về mua sắm thiết bị lớp 2 và lớp 6, đã có kết quả đấu thầu, hợp đồng hiệu lực ngày 15/12/2021. Dự kiến giải ngân đến 31/12/2021 là 79.500 triệu đồng/79.500 triệu đồng, đạt 100%. 
 
M.ĐẠO