Tặng 68 học bổng Ánh Dương cho học sinh nghèo học giỏi

05:12, 21/12/2021

Ngành chức năng thành phố Đà Lạt cho biết, Quỹ học bổng Ánh Dương đang xây dựng kế hoạch trình cấp thẩm quyền để tổ chức trao 68 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại thành phố Đà Lạt năm học 2020-2021.

Ngành chức năng thành phố Đà Lạt cho biết, Quỹ học bổng Ánh Dương đang xây dựng kế hoạch trình cấp thẩm quyền để tổ chức trao 68 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại thành phố Đà Lạt năm học 2020-2021.
 
Học bổng Ánh Dương là quỹ xã hội, hoạt động với mục tiêu nhân đạo, từ thiện, khuyến khích phát triển văn hóa và giáo dục. Quỹ vận động sự giúp đỡ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho những học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm nay Quỹ đã tặng không ít học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Đà Lạt.
 
VIẾT TRỌNG