Thêm 24 địa điểm nguy cơ liên quan F0 tại TP Đà Lạt, Đơn Dương, Bảo Lâm

08:12, 29/12/2021

(LĐ online) - Tối 29/12, Sở Y tế Lâm Đồng ra thông báo khẩn số 140 tìm những người đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP Đà Lạt, Đơn Dương và Bảo Lâm.

(LĐ online) - Tối 29/12, Sở Y tế Lâm Đồng ra thông báo khẩn số 140 tìm những người đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP Đà Lạt, Đơn Dương và Bảo Lâm.
 
Có 24 địa điểm nguy cơ liên quan dịch tễ các ca bệnh Covid-19 mới phát hiện trong cộng đồng; trong đó, TP Đà Lạt 20 địa điểm nguy cơ và tại các huyện Đơn Dương, Bảo Lâm đều có 2 địa điểm nguy cơ. 
 
 
Đề nghị:
 
- Gọi điện thoại đến Trạm Y tế gần nhất;
 
- Gọi điện thoại đến các đường dây nóng:
 
+ Trung tâm Y tế TP. Đà Lạt: 02633.822469 - 02633.701567
 
+ Trung tâm Y tế Đơn Dương: 02633.505788
 
+ Trung tâm Y tế Bảo Lâm: 02633509066
 
+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng: 0918564072
 
- Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.
 
- Thực hiện khai báo y tế trực tuyến PC Covid để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
 
AN NHIÊN