Tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng bệnh Covid- 19 từ tháng 12/2021 khi có vắc xin phân bổ

07:12, 10/12/2021

(LĐ online) - Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

(LĐ online) - Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TP Đà Lạt
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TP Đà Lạt
 
Mục tiêu 100% người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tiêm đủ liều cơ bản (trừ các trường hợp phải trì hoãn và chống chỉ định) được tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 theo từng đợt phân bổ vắc xin và đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19. 
 
Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng. Dự kiến sẽ có 3.604 người tiêm loại vắc xin cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA; khoảng cách tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vắc xin.
 
 Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho  người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế. Dự kiến có 970.067 người tiêm loại vắc xin: Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA;  nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA; nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi rút (vắc xin Astrazeneca). Khoảng cách tiêm 1 mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. 
 
Liều lượng vắc xin để tiêm bổ sung và nhắc lại theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép. Vắc xin sử dụng để tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại là vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt. Phạm vi triển khai tại 12 huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức theo hình thức chiến dịch tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng mở rộng và cơ sở tiêm chủng dịch vụ. 
 
Đối với các trường hợp tiêm liều bổ sung được tiêm tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện. Đối với các trường hợp tiêm liều nhắc lại được tiêm tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh, trường hợp khám sàng lọc không tiêm được tại các điểm tiêm chủng tuyến xã thì chuyển người tiêm lên điểm tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện. 
 
Thời gian triển khai bắt đầu tiêm từ tháng 12/2021 khi có vắc xin phân bổ và theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện tiêm theo thứ tự lứa tuổi giảm dần: ưu tiên tiêm trước đối tượng có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng, người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế. 
 
AN NHIÊN