Đà Lạt: Công nhận 74 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp thành phố

06:01, 06/01/2022
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San vừa ký Quyết định công nhận 74 sáng kiến của 74 cá nhân có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp thành phố năm 2021.
 
Trong đó, tiêu biểu các giải pháp hữu ích của các cá nhân là lãnh đạo thành phố Đà Lạt như: “Giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện hệ thống chính trị ở cơ sở thành phố Đà Lạt” (ông Trần Duy Hùng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt); “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đặc biệt là trên không gian mạng” (bà Lê Thị Hồng Phúc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt)…
 
Hoặc như giải pháp hữu ích của các cá nhân khác như: “Giải pháp tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Atiso Đà Lạt” (ông Nguyễn Đình Thiện, Phó Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt); “Một số giải pháp góp phần đảm bảo thực hiện chi thường xuyên và tái cơ cấu chi ngân sách trong tình hình ngân sách địa phương hụt thu” (bà Nguyễn Thị Hiệp, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đà Lạt)…
 
VĂN VIỆT