Thêm 2 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không triệu chứng

05:01, 05/01/2022
(LĐ online) - Ngày 5/1, Sở Y tế Lâm Đồng vừa cấp mã số cho 2 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không triệu chứng thuộc Trung tâm Y tế các huyện Bảo Lâm và Đạ Huoai, với quy mô 180 giường bệnh.
 
Thực hiện các quyết định của Bộ Y tế ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 mức độ nhẹ và không có triệu chứng trên địa bàn huyện Bảo Lâm và huyện Đạ Huoai, Sở Y tế Lâm Đồng cấp mã cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 mức độ nhẹ và không có triệu chứng trên địa bàn huyện Bảo Lâm và huyện Đạ Huoai, thuộc mô hình phòng khám đa khoa công lập, phân tuyến kỹ thuật tuyến huyện.
 
Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định thành lập 2 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không triệu chứng tại huyện Bảo Lâm và Đạ Huoai. Cụ thể: Sử dụng Khu cách ly tập trung làm Cơ sở thu dung điều trị Covid-19 là Thao trường huấn luyện - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm, ở địa điểm: Tổ 22, thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm) có quy mô 50 giường bệnh.
 
Đồng thời, sử dụng nguyên trạng cơ sở làm Cơ sở thu dung điều trị Covid-19 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đạ Huoai, ở địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, thị trấn Madaguôi (Đạ Huoai) có quy mô 130 giường bệnh.
 
Quy định về hoạt động của Cơ sở thu dung, điều trị Covid - 19 chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm Y tế huyện theo phân công quản lý. Về nhân lực, trang thiết bị theo sự điều động, bố trí, mua sắm của Trung tâm Y tế huyện hoặc sự phân công, điều động của Sở Y tế tỉnh. Sử dụng danh mục thuốc, vật tư y tế của Trung tâm Y tế huyện được giao quản lý và danh mục thuốc, vật tư y tế của Khu vực điều trị người bệnh Covid -19 do Bộ Y tế ban hành. 
 
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Tổ chức khám bệnh, thu dung, điều trị người mắc Covid -19 nhẹ và không có triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Sở Y tế. Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Trung tâm Y tế huyện được giao quản lý đã được phê duyệt và Sở Y tế bổ sung các kỹ thuật khi cần thiết. 
 
AN NHIÊN