Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2022

04:04, 22/04/2022
(LĐ online) - Ngày 22/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Trường Chính trị Lâm Đồng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2022.
 
Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày (18/4 - 22/4/2022), với sự tham gia của 74 học viên là Chủ tịch, nguồn chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp xã năm 2022 của 142 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 
 
Các học viên đã được tìm hiểu, cập nhật các chuyên đề như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đơn vị mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; Tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho cán bộ, hội viên phụ nữ về các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025; phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới và phòng chống xâm hại trẻ em; chuyên đề về hoạt động ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội; thông tin những chính sách pháp luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em; nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2021 - 2026; những điểm mới Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII…
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ hội cấp xã cập nhật kiến thức, thông tin về các vấn đề nổi bật nhất được các cấp hội quan tâm hiện nay và trở thành tuyên truyền viên vận động hội viên phụ nữ và người dân cùng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, giúp cho cán bộ hội cơ sở nâng cao nghiệp vụ công tác Hội và nắm vững Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những điểm mới trong Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII để vận dụng triển khai đến hội viên phụ nữ kịp thời, chính xác, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
T.HƯƠNG