Hành trình 10 năm xây dựng nông thôn mới

06:11, 24/11/2022
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, trên địa bàn huyện Cát Tiên bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống, vật chất tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Từ sự thụ động trông chờ vào Nhà nước, coi việc xây dựng NTM là của “cán bộ” thì đến nay, nhận thức của người dân đã được nâng lên, trở thành chủ thể chính trong công cuộc xây dựng NTM tại địa phương. Nhân dịp huyện Cát Tiên đạt chuẩn NTM và vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba,  phóng viên Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Cát Tiên về hành trình 10 năm xây dựng NTM của địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên
Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên
 
• PV: Cát Tiên là một huyện thuần nông, đa số người dân sống bằng nghề trồng lúa, với cơ cấu kinh tế là nông nghiệp, điều này đã tác động đến quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM  như thế nào, thưa đồng chí?
 
•  Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc: Năm 2010, năm khởi đầu xây dựng NTM huyện Cát Tiên với xuất phát điểm cơ cấu kinh tế ngành Nông, Lâm, Thuỷ sản chiếm 50,44%; ngành Công nghiệp, xây dựng chiếm 19,78%; ngành Thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 29,78%; thu ngân sách chỉ đạt 28,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 17,13 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,42%. Kết cấu hạ tầng thiết yếu còn thấp kém, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, nhỏ lẻ, chưa hình thành các chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, kinh tế tập thể phát triển rất chậm; các điều kiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội hạn chế, khó khăn. Mức độ đạt các tiêu chí NTM theo Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các xã là rất thấp (bình quân chỉ đạt 4,5 tiêu chí/xã), đòi hỏi phải có sự phấn đấu, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện trong quá trình xây dựng NTM thời gian qua.
 
Khi mới bắt đầu triển khai chương trình, chúng tôi luôn đặt quyết tâm cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân dân là chính và được chú trọng triển khai đúng định hướng, có sự chuyển biến tích cực từ huyện đến cơ sở và toàn thể Nhân dân.
 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; thực sự là công cuộc đổi mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hướng tới xây dựng xã hội nông thôn văn minh, giàu đẹp. Nhận thức rõ điều đó, hơn 10 năm qua, cả hệ thống chính trị huyện Cát Tiên đã vào cuộc với tinh thần nghiêm túc để triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng NTM, nhiều giải pháp đã được triển khai; trong đó, có việc thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về xây dựng NTM; từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác gắn với xây dựng các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho Nhân dân.
 
Một góc thị trấn Cát Tiên hôm nay
Một góc thị trấn Cát Tiên hôm nay
 
•  PV: Đồng chí có thể chia sẻ về những kết quả nổi bật của huyện Cát Tiên sau 10 năm xây dựng NTM?
 
•  Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc: Có thể khẳng định, Chương trình đã được triển khai tích cực, đúng hướng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, Nhân dân đồng tình, tham gia tích cực và trở thành “chủ thể” trong xây dựng NTM huyện Cát Tiên. Đến nay, diện mạo nông thôn Cát Tiên ngày càng khang trang, giàu đẹp; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho Nhân dân; số hộ nghèo giảm rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện; an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. 
 
Cụ thể, đến nay, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ, ngành Nông - Lâm - Thuỷ sản chiếm 43,21%; ngành Công nghiệp xây dựng chiếm 18,11%; ngành Dịch vụ chiếm 38,68%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 58,7 triệu đồng/người, cao gấp trên 3,4 lần so với năm 2010; thu ngân sách tăng 228,5% so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2021 còn 0,41%. Trong 10 năm, huyện đã huy động được trên 4.300 tỷ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, toàn huyện có trên 91,56% đường giao thông các loại được cứng hóa; 100% các thôn có điện lưới quốc gia; có 91,17% trường học đạt chuẩn quốc gia, với 3 trường được công nhận trường đạt chuẩn mức độ 2; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95,87%.
 
PV: Để Nhân dân đồng tình, tham gia tích cực và trở thành chủ thể trong xây dựng NTM, huyện Cát Tiên đã có những cách làm như thế nào?
 
•  Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc: Huyện đã phát động Phong trào thi đua “Cát Tiên chung sức xây dựng nông thôn mới” được đông đảo cán bộ, đảng viên Nhân dân đồng tình ủng hộ, người dân từng bước nhận thức về ý nghĩa, mục đính của chương trình và vai trò chủ thể của mình.
 
Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về xây dựng NTM. Qua đó, Ban Chỉ đạo huyện hiểu rõ hơn về nhiệm vụ cần thực hiện trong công tác xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy phát triển về kinh tế - xã hội trên toàn địa bàn.
 
Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Cát Tiên đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực như: Cải tạo, tái canh và chuyển đổi cây điều già cỗi sang cây điều cao sản và cây trồng có giá trị kinh tế cao; Xây dựng vườn mẫu tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; Xây dựng giao thông nông thôn theo cơ chế “Nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ vật tư”; Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; Mô hình về xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; Mô hình Xây dựng tuyến đường hoa “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; Mô hình Tổ liên hộ tự quản về an ninh trật tự…
 
• PV: Trong thời gian tới, việc tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo có những định hướng cụ thể ra sao, thưa đồng chí?
 
•  Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc: Nhân dân và cán bộ huyện Cát Tiên tự hào về những kết quả đã đạt được sau hơn 35 năm xây dựng, phát triển và 10 năm xây dựng NTM; song không vì thế mà chủ quan, bằng lòng. Huyện Cát Tiên luôn ý thức rõ vai trò, tầm quan trọng trong xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc với mục đích cao nhất đó là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.
 
Xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cát Tiên trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để chuẩn bị đón nhận những cơ hội mới, trước mắt, huyện Cát Tiên cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII và Nghị quyết chuyên đề số 07-NQ/HU ngày 09/4/2021 về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây NTM mới trên địa bàn huyện Cát Tiên đến năm 2025. Trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng xây dựng NTM, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống của nông dân; huy động tối đa mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cát Tiên, hướng đến xây dựng huyện Cát Tiên tiệm cận các tiêu chí huyện NTM nâng cao và tạo tiền đề xây dựng huyện NTM kiểu mẫu về môi trường trong giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, quan tâm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch vùng huyện và quy hoạch NTM các xã đã được phê duyệt; tiếp tục thu hút, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào huyện theo hướng sạch, an toàn, thân thiện môi trường; phát triển ngành Du lịch sinh thái.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
HOÀNG SA