Đam Rông: Triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính

03:11, 24/11/2022
(LĐ online) - UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo các đơn vị liên quan sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
 
Theo đó, Công an huyện Đam Rông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các quy định, thủ tục liên quan đến việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc các giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020.
 
Bên cạnh đó, các phòng ban, ngành, UBND các xã trên địa bàn huyện Đam Rông cũng đã chủ động rà soát, đảm bảo về hạ tầng, an ninh, an toàn hệ thống để kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm sử dụng thông tin cư trú của công dân thay cho yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh về cư trú trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và công tác chuyên môn. 
 
NGỌC NGÀ