.

Năm tăng tốc, bứt phá

02:02, 19/02/2020

(LĐ online) - Năm 2020 được các huyện, thành trong tỉnh xác định là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm, cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Ngay từ đầu năm, các huyện, thành đã đặt ra những giải pháp sát với thực tế để đưa địa phương phát triển đạt mục tiêu đề ra.


 

 
Để bứt phá, tăng tốc trong năm 2020; trong đó, tập trung thực hiện Nghị quyết 03 ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng (khóa X) về phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030, thành phố sẽ tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Thành ủy về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2020, định hướng 2025; tiếp tục khai thác, phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan, môi trường để phát triển dịch vụ - du lịch chất lượng cao; khuyến khích liên kết các tuyến du lịch trong nước và quốc tế theo mô hình các tam giác phát triển du lịch chất lượng cao; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng của thành phố; phát triển các sản phẩm du lịch mới, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ; tích cực tuyên truyền thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tham gia xây dựng chương trình “Nhãn hiệu xanh”, “Điểm mua sắm chất lượng cao”, “Điểm du lịch nông nghiệp canh nông”, xây dựng và hình thành văn hóa du lịch, phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - thanh lịch - mến khách”, xây dựng Đà Lạt thực sự là điểm đến “An toàn và thân thiện”.
 
 
Bên cạnh đó, thành phố chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao hướng tới nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái; phát triển nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, quảng bá phát huy thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, triển khai chương trình OCOP (mỗi xã, phường một sản phẩm), hỗ trợ vốn phát triển cho các doanh nghiệp, hợp tác xã…; tạo điều kiện và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chề biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tiếp tục xây dựng Chính quyền “Liêm chính, kỷ cương, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.
 
 
Để đạt được các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội TP Bảo Lộc giai đoạn 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ V, trong năm 2020, thành phố phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng để triển khai Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040, gắn với quy hoạch, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II (Bảo Lộc hiện đã đạt 41/51 tiêu chuẩn trong hệ thống các Tiêu chí của đô thị loại II) nhằm tạo sự đồng bộ về hạ tầng đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo định hướng chung; triển khai thực hiện hiệu quả các công trình trọng điểm đã được đề ra trong giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục triển khai Đề án phát triển công nghiệp chế biến đối với các ngành sản xuất chè, cà phê, tơ tằm… trên cơ sở rà soát để có định hướng nâng cao năng suất sản xuất công nghiệp phù hợp với quy mô phát triển vùng nguyên liệu; quản lý và phát triển Thương hiệu trà B’Lao, Thương hiệu Tơ lụa Bảo Lộc nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hoá thế mạnh phát triển. 
 
 
Thành phố cũng tập trung thực hiện các giải pháp để thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai các dự án tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Cụm Công nghiệp - Dịch vụ Lộc Phát, Chợ cũ Bảo Lộc, Khu dịch vụ - thương mại B’Lao xanh; tập trung chuyển dịch nhanh cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán giao và giai đoạn 2016 - 2020.
 
 
Xác định năm 2020, là năm cuối nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2015-2020, dự báo sẽ tiếp tục có những khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện, vì vậy, ngay từ đầu năm, UBND huyện Đức Trọng tập trung chỉ đạo một số nội dung như: Chú trọng kiểm soát quá trình đô thị hóa theo đúng quy hoạch, quản lý hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng trên cơ sở đó huy động nguồn lực đầu tư, kết cấu hạ tầng, xây dựng vỉa hè, cây xanh... phù hợp với định hướng thị xã, huyện nông thôn mới. Mặt khác, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ - kỹ thuật cao gắn với phát triển thương mại – dịch vụ và công nghiệp chế biến, chú trọng phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát triển các chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 
 
 
Huyện cũng tập trung thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư tư nhân, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư các công trình trên địa bàn. Thu hút đầu tư dự án công viên nghĩa trang, bệnh viện tư, trường học chuẩn quốc tế. Triển khai Dự án Khu trung tâm hành chính gắn với quảng trường trung tâm huyện (200 ha). Song song với đó là tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt so với chỉ tiêu nhằm đảm bảo nhiệm vụ chi, tạo nguồn đầu tư cho các năm sau. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại; phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện trong top 3 của tỉnh.
 
 
Với sự quan tâm của tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền nên các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2019 huyện Bảo Lâm đều đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Bảo Lâm cũng luôn quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế, cũng như thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội… Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Bảo Lâm đạt nhiều kết quả tốt. Năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình này trên 426 tỷ đồng. Đến nay, huyện Bảo Lâm có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã còn lại (Lộc Lâm, Lộc Bắc và Lộc Bảo) tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Dự kiến, trong năm 2020, 3 xã này sẽ cán đích nông thôn mới, qua đó đưa huyện Bảo Lâm trở thành huyện nông thôn mới. 
 
 
Những kết quả đạt được trong năm 2019 là cơ sở, nền tảng để huyện Bảo Lâm tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội toàn quốc khóa XIII của Đảng.
 
 
Năm 2020 là năm cuối cùng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020. “Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch 5 năm của huyện. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và chỉ tiêu kinh tế - xã hội UBND tỉnh giao, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đề ra chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để năm 2020 Đam Rông thoát khỏi huyện nghèo 30a theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ. 
 
 
Để đạt được mục tiêu quan trọng trên, UBND huyện Đam Rông yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm; huy động, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 
 
 
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng... Trong bối cảnh đó, các cấp, các ngành, địa phương sẽ ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020. Địa phương đã đề ra 16 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện nhằm đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương ngày càng phát triển bền vững để hoàn thành đạt, vượt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ. Trong đó, huyện sẽ chú trọng vào các khâu đột phá, chương trình trọng điểm như đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm/đơn vị diện tích; đẩy mạnh việc thực hiện Đề án truy xuất nguồn gốc sầu riêng Đạ Huoai giai đoạn 2019 – 2025; tiếp tục phát triển Đề án phát triển cây điều bền vững… 
 
 
Đối với xây dựng nông thôn mới, địa phương sẽ tập trung mọi nguồn lực để đưa 2 xã Đoàn Kết và Đạ P’Loa đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào cuối năm; đồng thời, tăng cường thu hút đầu tư, quy hoạch, dịch vụ - thương mại, tài chính - tín dụng, phát triển kinh tế hợp tác, giáo dục đào tạo, y tế, an sinh xã hội và chỉnh trang đô thị… Trong năm, địa phương tập trung hoàn thành một số công trình trọng điểm như tuyến đường từ Quốc lộ 20 vào xã Đạ P’Loa, nâng cấp hệ thống đường nội thị thị trấn Mađaguôi, xây dựng chợ thị trấn Đạ M’ri, đập Đạ Tràng (xã Đạ Tồn)…”.
 
 
Trong năm 2020, huyện Đạ Tẻh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chiều sâu; nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch – an toàn – bền vững theo chuỗi liên kết nhằm phát huy tối đa lợi thế của địa phương, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hiện tại, huyện Đạ Tẻh đã hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công nhận huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao các tiêu chí để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 
 
 
Huyện cũng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 16/6/2016 của Huyện ủy về tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020; tham mưu xây dựng chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp gắn với ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh toàn diện công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động văn hóa – thông tin và thể thao, mở rộng các loại hình văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền đến cơ sở và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững; tăng cường công tác tuyên truyền có chiều sâu để phát huy nội lực trong Nhân dân, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. 
 
 
Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định chủ đề hành động năm 2020 là: “Đoàn kết, trách nhiệm, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Với quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, huyện Cát Tiên phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung như: Xây dựng huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng thị trấn văn minh đô thị; tập trung phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội, trọng tâm là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhân dân; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
 
Từng tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", học và làm theo Bác Hồ kính yêu về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
 
 
Năm 2020 là năm quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X. Do đó, huyện Lạc Dương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp để có thể phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, từ đó đưa Lạc Dương sớm trở thành huyện giàu, đẹp, văn minh. 
 
 
Huyện sẽ tranh thủ các nguồn lực, đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ để tập trung đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện; tập trung kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến nông sản, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với chuỗi liên kết trong sản xuất; triển khai dự án Khu du lịch quốc gia “Đankia - Suối Vàng” theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; tranh thủ các nguồn lực của các tổ chức quốc tế để xây dựng đề án “Cảnh quan bền vững không mất rừng huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” nhằm cải thiện sinh kế của người dân gắn với bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững; tập trung quyết liệt xây dựng chính quyền điện tử, gắn với cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân; đảm bảo xây dựng huyện Lạc Dương yên bình, trở thành vùng đất đáng sống, là địa bàn an toàn, thân thiện cho các nhà đầu tư; đặc biệt tập trung làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, đảm bảo Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.
 
 
Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy thời gian tới huyện sẽ tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu sau: Xác định nông nghiệp vẫn là điểm nhấn, là mặt trận hàng đầu, đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 
 
 
Huyện Di Linh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình tái canh, cải tạo cà phê, đẩy mạnh trồng xen các loại cây ăn quả, cây lấy hạt nhằm gia tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích; từng bước xây dựng các đề án liên kết sản xuất, tiêu thụ và chế biến để ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; phối hợp tích cực triển khai hiệu quả Dự án mã số vùng trồng cà phê, gắn với truy nguyên nguồn gốc mã hoá vùng trồng; chú trọng xây dựng, nhân rộng và phát triển các Đề án chăn nuôi bò thịt, bò sữa ở những nơi có đủ điều kiện; làm tốt công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, triển khai hiệu quả Đề án trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm đảm bảo đúng tiến độ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14. 
 
 
Để tăng tốc, đột phá trong năm 2020, huyện Lâm Hà đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện, qua đó góp phần giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Trong đó, Lâm Hà đã xác định mục tiêu tổng quát năm 2020 là: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn năm 2019; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại Hội đại biểu huyện Lâm Hà lần thứ VII và Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân huyện. Lâm Hà cũng đang phấn đấu xây dựng và về đích huyện nông thôn mới trong năm 2020, trong đó có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã có tiêu chí đạt nông thôn mới kiểu mẫu...
 
 
Lâm Hà xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; thực hiện kế hoạch tái cơ ngành chăn nuôi, với trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại theo chuỗi khép kín; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường các giải pháp, biện pháp quản lý bảo vệ rừng; khuyến khích phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến nguyên liệu tại chỗ ở địa phương; đa dạng hóa các loại hình thương mại và phát triển thị trường nông thôn; thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút đầu tư; hỗ trợ và phát triển đội ngũ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương... 
 
 
Năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện Đơn Dương vẫn là đi đầu trong xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 – 2025; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển mạnh dịch vụ du lịch và phát triển có chọn lọc ngành công nghiệp; tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, các công trình trọng điểm; nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế; tiếp tục cải thiện và đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tập trung hình thành các hợp tác xã nông nghiệp mới gắn với xây dựng các chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; thực hiện chính sách phát triển doanh nghiệp; củng cố, phát triển kinh tế hợp tác. Đồng thời, chú trọng phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất bằng việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, hình thành chuỗi giá trị các nông sản chủ lực; tiếp tục đăng ký tiêu chuẩn VietGAP để tiến tới đăng ký và quảng bá nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” để đưa nông sản địa phương cất cánh. 
 
 
Song song với phát triển kinh tế, hệ thống chính trị cũng tiếp tục củng cố, giữ vững, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).