Triển khai các giải pháp xây dựng giao thông thông minh Triển khai các giải pháp xây dựng giao thông thông minh

Đề án Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngành Giao thông Lâm Đồng được giao chủ trì triển khai một số giải pháp về giao thông thông minh trên nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố thông minh đang được xây dựng và thiết lập. 

Media Xem thêm
Báo Lâm Đồng thứ Hai ngày 25-09-2023
Du lịch Xem thêm