.

Lâm Đồng thích ứng an toàn với dịch Covid-19

12:10, 21/10/2021
 
(LĐ online) - Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định 2563/QĐ-UBND ban hành các quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Báo Lâm Đồng điện tử giới thiệu những quy định tạm thời cơ bản trên từng lĩnh vực để người dân và du khách cùng triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần cùng với Lâm Đồng thích ứng an toàn với dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung: ĐÔNG ANH - Thiết kế: HẠ AN

 


Xem thêm bình luận