.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW

08:11, 01/11/2022

 

 

(LĐ online) - Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 39 ngày 27/10/2022 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

 
ĐỒ HỌA: HÙNG CƯỜNGXem thêm bình luận