269
10533
Chính trị
/chinhtri/
null
Cập nhật 09:07, 20/04/2018 (GMT+7)
Nỗ lực phát triển Ðảng ở vùng đất khó
Trước đây, Ðầm Ròn là khu vực vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Lạc Dương và hiện là vùng khó thuộc huyện Ðam Rông. Do đặc thù về tình hình chính trị, trật tự xã hội nên tổ chức Ðảng ở khu vực Ðầm Ròn hình thành non trẻ hơn so với nhiều vùng khác trong huyện...
.
.
.