Cần nhận thức đúng để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
09:53 | 03/08/2021
(LĐ online) - Ngày 2/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về "Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"...
.