Phát huy vai trò cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền
05:38 | 25/11/2020
Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng luôn xác định công tác tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong hoạt động của Hội.
.