Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59 của Bộ Chính trị
21:01 | 25/09/2020
(LĐ online) - Chiều 25/9, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn".
.