269
10533
Chính trị
/chinhtri/
null
Cập nhật 09:09, 25/06/2018 (GMT+7)
Nửa chặng đường còn nhiều thách thức
Năm 2018 là năm bản lề quan trọng, đánh dấu chặng đường nửa nhiệm kỳ đại hội. Ði qua nửa chặng đường ấy, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với Ðam Rông, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần vào cuộc với nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm (2015 - 2020) mà Nghị quyết (NQ) Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ III đề ra.
.
.
.