Đà Lạt qua tấm bản đồ mới phát hiện được năm 1960
Cập nhật lúc 09:55, Thứ Hai, 30/01/2012 (GMT+7)

Tấm bản đồ này do Sở Đồ bản quân đội Hoa Kỳ tại Viễn Đông thiết lập dưới sự điều khiển của Công binh thuộc quân lực Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương sưu tập năm 1963 bằng cách thu nhỏ theo phương pháp nhiếp ảnh bản đồ Việt Nam, tỉ lệ 1: 10,000, Nha Địa Dư Quốc gia Đà Lạt năm 1960 . Đây là một tấm bản đồ quý về thành phố Đà Lạt những năm 1960, là tài liệu rất hữu ích để nghiên cứu về các công trình kiến trúc, tên đường phố của Đà Lạt.

Tấm bản đồ này được vẽ khá chi tiết về cách chú thích các công trình giao thông, các công trình kiến trúc, các tên đường phố của Đà Lạt lúc bấy giờ. Qua việc nghiên cứu tấm bản đồ này chúng ta có thể thấy được thành phố được chia làm các ấp như ấp Xuân An, ấp Ánh Sáng, ấp Trung Bắc, ấp Đa Thiện, ấp Thái Phiên, ấp Tùng Lâm, Đa Phú, ấp Đa Thành, ấp Kim Thạch, ấp Đa Trung, ấp Nam Thiên, ấp Si Jean, ấp Tân Lạc, ấp Đà Lợi, Tây Hồ…

Bản đồ cũng đưa vào phần chú thích mô tả 103 tên đường phố của Đà Lạt như Công trường Cộng Hòa, Công trường Diên Hồng, Đại lộ Gia Long… nhiều tên phố tên đường bây giờ không còn trên thực tế. Vì vậy, tấm bản đồ này thật sự là một tư liệu quý để nghiên cứu về tên đường phố của Đà Lạt xưa.

Bên cạnh đó, tấm bản đồ cũng chỉ ra những công trình kiến trúc tiêu biểu, các dinh thự, công sở, trường học của Đà Lạt. Về các công trình thương mãi kỹ nghệ có Học xá, Khách sạn Đà Lạt, Khách sạn Đà Lạt Palace, Lữ quán Thanh Niên, Chợ mới… Về công thự có các Ty, các Nha, các Dinh như: Ty Nông Vụ, Ty Điền Địa,Ty Học Chánh…

Riêng phần chú thích về các công trình kiến trúc, tấm bản đồ đã đưa ra 109 công trình bao gồm nhiều hạng mục khác nhau, bản vẽ và chú dẫn khá chi tiết, có thể làm tài liệu tham khảo nghiên cứu hữu hiệu cho việc nghiên cứu về bản đồ học.

Qua việc nghiên cứu tấm bản đồ này, có thể nhận ra rằng có nhiều các hạng mục công trình kiến trúc qua thời gian đã không còn nữa, có thể vị trí của các công trình, các tuyến phố sẽ khác ngày nay, song vẫn còn nhiều con đường, nhiều tuyến phố, các công trình kiến trúc xưa vẫn còn hiện diện đến ngày nay.

NGUYỄN HUY KHUYẾN
 

,