269
10536
Du lịch
/dulich/
null
Cập nhật 09:56, 23/03/2017 (GMT+7)
Nỗ lực kết nối
Liên kết hợp tác phát triển du lịch Lâm Đồng - Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế được thiết lập từ đầu năm 2016. Vừa mới đây, ngày 16/3/2017, Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Lâm Đồng - Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 được ký kết tại Đà Lạt với kỳ vọng của các bên là nối dài "Hành trình di sản miền Trung" đến xứ hoa Đà Lạt.
.
.
.