269
10536
Du lịch
/dulich/
null
Cập nhật 10:16, 21/06/2018 (GMT+7)
Lâm Ðồng chủ động kéo gần khoảng cách đến Nghệ An
Chương trình hợp tác phát triển du lịch Lâm Ðồng - Nghệ An bắt đầu từ năm 2014 trên 4 lĩnh vực hợp tác về du lịch là quản lý nhà nước, xúc tiến - quảng bá, phát triển sản phẩm và kêu gọi đầu tư và cần tiếp tục quan tâm để chương trình đi vào chiều sâu trong thời gian tới.
.
.
.