269
10536
Du lịch
/dulich/
null
Cập nhật 12:12, 24/07/2017 (GMT+7)
Cơ hội để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
(LĐ online) - Quán triệt chủ trương và định hướng về phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XII, ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là văn kiện có ý nghĩa cực kì quan trọng, một dấu ấn rất đặc biệt trong lịch sử phát triển của Du lịch Việt Nam.
.
.
.