Bước chuyển mình mạnh mẽ
03:18 | 29/09/2022
Trong dòng chảy lịch sử, nghề làm sách mà sau này phát triển thành ngành Xuất bản đã xuất hiện ở Việt Nam khá sớm, từ Triều Lý, cùng sự ra đời của làm giấy và khắc ván in gỗ.
.