Fulro - Hồ sơ đen về một tổ chức tội ác (Kỳ 2)
06:01 | 16/04/2021
"Độc ác như Fulro!" Đó là câu nói cửa miệng của tất cả những người từng làm việc và sinh sống trên địa bàn Tây Nguyên những năm sau ngày nước nhà thống nhất...
.