Quân đội nhà Trần mạnh như mãnh hổ
05:40 | 20/01/2022
Trong bài thơ "Thuật hoài" (Tỏ lòng) của danh tướng nhà Trần Phạm Ngũ Lão có câu thơ: "Tam quân tì hổ khí thôn ngưu"...
.