Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Ấn Độ
06:45 | 21/05/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật vĩ đại không chỉ đối với Nhân dân Việt Nam mà còn đối với bạn bè yêu chuộng tự do và hòa bình trên thế giới...
.