269
10532
Hồ sơ tư liệu
/hosotulieu/
null
Cập nhật 08:59, 06/12/2018 (GMT+7)
Chữ quốc ngữ trong văn hiến Việt Nam
Quá trình hình thành chữ quốc ngữ kéo dài hơn ba trăm năm, tính từ ngày những giáo sĩ phương Tây đầu tiên đặt chân lên đất Việt tiếp xúc với người bản địa cho đến khi tờ báo tiếng Việt đầu tiên ra đời với bộ chữ in theo mẫu tự roman có đủ các dấu thanh sắc, huyền, ngã, hỏi, nặng được đặt làm ở châu Âu riêng cho nó.
.
.
.