269
10563
Kinh tế
/kinhte/
null
Cập nhật 08:47, 23/05/2017 (GMT+7)
Chuyển biến nhận thức - tín hiệu tốt trong sử dụng vốn vay chính sách ở Lạc Dương
Huyện Lạc Dương có hơn một nửa số xã thuộc vùng III - có xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi, với gần 73% là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhận thức của bà con đã có sự chuyển biến tích cực, biết sản xuất hàng hóa, biết làm chuồng trại chăn nuôi trâu - bò... Người dân chịu khó, cần cù, có ý chí làm ăn vươn lên thoát nghèo…
.
.
.