269
10563
Kinh tế
/kinhte/
null
Cập nhật 09:00, 18/01/2017 (GMT+7)
Giảm phụ thuộc nguồn giống hoa nhập khẩu
Nhiều đơn vị nghiên cứu khoa học nhận định rằng, Lâm Ðồng hoàn toàn đủ điều kiện chọn tạo thành công các loại hoa cắt cành giống mới đạt chất lượng và năng suất cao, góp phần giảm chi phí sản xuất do phụ thuộc vào nguồn giống hoa nhập khẩu.
.
.
.