269
10563
Kinh tế
/kinhte/
null
Cập nhật 08:49, 18/10/2018 (GMT+7)
Tiếp tục rà soát dự án đầu tư tại các khu công nghiệp
Tăng trưởng ngành công nghiệp Lâm Ðồng có phần đóng góp đến từ các khu công nghiệp. Vì vậy, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại đây có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu chung trong lĩnh vực này.
.
.
.