269
10563
Kinh tế
/kinhte/
null
Cập nhật 09:06, 21/09/2017 (GMT+7)
Hòa Nam trên đường về đích xã nông thôn mới
Tuy điểm xuất phát thấp và việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa tương xứng với tiềm năng nhưng thời gian qua, với sự chung tay vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân nên Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Hòa Nam đã xuất hiện những mô hình, cách làm phù hợp.
.
.
.