Di Linh: Xây dựng phương án giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

12:09, 26/09/2022
(LĐ online) - Theo thông tin từ UBND huyện Di Linh, hiện địa phương đang triển khai thực hiện xây dựng phương án giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đoạn qua địa bàn huyện Di Linh. 
 
Theo đó, UBND huyện Di Linh đã giao UBND các xã có đường cao tốc đi qua thực hiện rà soát, lồng ghép bản đồ địa chính, đối chiếu với hiện trạng, quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất để tổng hợp, cung cấp số liệu (diện tích đất bị ảnh hưởng, số hộ dân bị ảnh hưởng… theo thực tế); quản lý trật tự xây dựng, không để phát sinh thêm nhà cửa, vật kiến trúc trái phép trên đất.
 
Các xã thuộc huyện (trừ Sơn Điền, Gia Bắc): Rà soát, đề xuất quỹ đất tái định cư, tái định canh. Trong đó, đối với quỹ đất tái định cư: Rà soát các quỹ đất công, các quy hoạch và định hướng quy hoạch của địa phương để đề xuất quỹ đất đưa vào phương án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tái định cư đường cao tốc và các công trình hạ tầng trên địa bàn huyện; đối với quỹ đất tái định canh: Rà soát các quỹ đất nông nghiệp của các công ty, doanh nghiệp đang được UBND tỉnh cho thuê đất trên địa bàn, quỹ đất thuộc quy hoạch 3 loại rừng, quỹ đất rừng trồng, sản xuất các chủ rừng đang quản lý nhưng liền kề khu sản xuất nông nghiệp tập trung đề xuất khoanh vùng báo cáo UBND tỉnh đưa vào phương án tái định canh.
 
UBND huyện Di Linh cũng yêu cầu ban quản lý rừng, các Đơn vị chủ rừng phối hợp với UBND các xã rà soát, đề xuất các quỹ đất do đơn vị quản lý để thực hiện tái định canh. 
 
NGỌC NGÀ