Trên 11.000 ha sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

05:09, 26/09/2022
Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Trọng cho biết, thời điểm tháng 8/2022, trên địa bàn huyện có 11.223,8 ha sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, giảm 47,65 ha so với cùng kỳ năm 2021. 
 
Cụ thể, diện tích nhà kính 305 ha, tăng 17,68 ha so với cùng kỳ; nhà lưới là gần 164 ha, giảm 17,93 ha, do một số diện tích được nâng cấp lên nhà kính; diện tích tưới tự động ngoài trời là trên 10.700 ha, giảm 47 ha so với cùng kỳ.
 
Hiện nay, ứng dụng công nghệ cao IoT theo hướng 4.0 ngày càng được chú trọng phát triển, với diện tích khoảng 60 ha/18 hộ, đơn vị. Diện tích sản xuất rau hữu cơ khoảng 2 ha/1 đơn vị đã được chứng nhận. 
 
Việc sản xuất theo hướng ứng dụng nghệ cao đã tạo ra năng suất cũng như chất lượng nông sản tốt, giúp nâng cao giá trị cây trồng trên một đơn vị diện tích.
 
HOÀNG YÊN