269
10554
Pháp luật
/phapluat/
null
Cập nhật 08:41, 07/12/2016 (GMT+7)
Lá cờ đầu trong công tác thi hành án dân sự
Ðời sống kinh tế của đại bộ phận người dân Ðam Rông hết sức khó khăn, sự hiểu biết pháp luật lại rất hạn chế nên công tác thi hành án gặp rất nhiều trở ngại. Tuy nhiên, với nhiều cách làm sáng tạo, Chi cục Thi hành án dân sự Ðam Rông luôn hoàn thành tốt công việc được giao và được xem là lá cờ đầu trong THADS.
.
.
.