Một hộ dân ở xã Hòa Ninh tiếp tục bị chặt phá hơn 180 cây cà phê
18:18 | 03/07/2020
(LĐ online) - Đây là lần thứ 9, gia đình anh Vũ Xuân Hải bị chặt phá vườn cà phê. Mỗi lần, kẻ gian chặt phá của gia đình anh từ 60 - 80 cây cà phê, thậm chí có lần bị đốn hạ tới hơn gần 200 cây cà phê đang cho thu hoạch...
.