Lâm Đồng: Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến phân lô, tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn

Cập nhật lúc 13:53, Thứ Năm, 20/01/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 20/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số  về việc tạm dừng tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan phân lô, tách thửa và xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn
Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan phân lô, tách thửa và xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn
 
Nội dung văn bản nêu rõ, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có một số trường hợp hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, nhưng thực chất hình thành các khu, điểm dân cư mới và giới thiệu, quảng cáo, giao dịch tương tự các dự án bất động sản mà các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trong thời gian gần đây, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 06/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022). Để công tác quản lý về đất đai nói chung và việc tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ nói riêng trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tế tại địa phương. Căn cứ ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày17/01/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tạm dừng toàn bộ việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc tách thửa đất nhưng thực chất là biến tướng để đầu tư dự án bất động sản trái quy định trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các trường hợp tách thửa đất thành nhiều thửa đất để chuyển nhượng, xây dựng nhà ở hình thành các khu, điểm dân cư mới tại nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh cho đến khi Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. 
 
Đối với các trường hợp tách thửa đất trên địa bàn tỉnh ngoài các trường hợp nêu trên, các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai.
 
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát kỹ các quy định pháp luật có liên quan (Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản, Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ,...) đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với việc tách thửa để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh như nêu trên cho phù hợp quy định hiện hành. Từ đó, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 12/02/2022.
 
HẢI ĐƯỜNG
,