CDC tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn giám sát người từ tỉnh khác đến Lâm Đồng (cập nhật lúc 6h ngày 03/08/2021)
07:09 | 03/08/2021
CDC tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn giám sát người từ tỉnh khác đến Lâm Đồng (cập nhật lúc 6h ngày 03/08/2021)
.