269
5510
Văn hóa - Nghệ thuật
/vhnt/
null
Cập nhật 08:54, 18/09/2014 (GMT+7)
Đàn đá nhìn từ... cồng chiêng
Cũng như nhiều dân tộc khác trên thế giới, người Cơho, người Mạ... thuộc ngữ hệ Môn Khơ Me ở Lâm Đồng - Nam Tây Nguyên biết sử dụng đàn đá trước khi có loại hình cồng chiêng xuất hiện. Nhìn dưới góc độ âm nhạc dân tộc học, hai loại nhạc khí này là hai đại diện tiêu biểu cho hai thời kỳ đồ đá và đồ đồng (cự thạch và kim khí) nối tiếp nhau trong lịch sử phát triển của loài người...
.
.
.