269
10568
Văn hóa - Nghệ thuật
/vhnt/
null
Cập nhật 09:15, 20/09/2018 (GMT+7)
Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Ðảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng(*)
LTS: Từ ngày 19 đến 22/9/2018, tại Đà Lạt, Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TW đã tổ chức Hội nghị tập huấn: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ "Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam" cho học viên công tác tại các Ban Tuyên giáo, Văn hóa, Hội VH-NT, các cơ quan thông tin đại chúng các địa phương, đơn vị khu vực phía Nam.
.
.
.