Bốn bộ sưu tập tem giành giải Vàng ở triển lãm Tem bưu chính quốc gia
07:24 | 27/06/2022
"Cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam" là một trong 4 bộ sưu tập giành giải Vàng ở triển lãm Tem bưu chính quốc gia, diễn ra từ ngày 24-26/6.
.