269
10568
Văn hóa - Nghệ thuật
/vhnt/
null
Cập nhật 09:13, 17/05/2018 (GMT+7)
Ngược dòng Lam ghé bến Giang Đình
Quê tôi ở làng Ngư Hải, tổng Chân Lộc cũ. Xưa, chí sỹ Đặng Thái Thân hoạt động và bị giặc Pháp bắt cũng ở làng này. Phía tả ngạn sông Lam đổ ra cửa Hội Thống là làng Cổ Đan, đất tổ của Bằng quận công Nguyễn Hữu Chỉnh làm quan dưới hai triều, nhà Lê và nhà Tây Sơn. Từ bến đò Cổ Đan ngửa mặt sang Nghi Xuân đoạn bến Giang Đình là xứ Tiên Điền...
.
.
.