.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ-TW

07:11, 02/11/2022
 
 
(LĐ online) - Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 40 ngày 27/10/2022 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ-TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 

 Xem thêm bình luận