.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ-TW

06:11, 03/11/2022
 
 
(LĐ online) - Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 41 ngày 27/10/2022 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ-TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 

 Xem thêm bình luận