Bạn trẻ
Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh hướng về cộng đồng
Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh hướng về cộng đồng
Năm 2022, với chủ đề Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đồng hành khởi nghiệp, lập nghiệp; chung sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội, 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động trọng tâm, trong đó nổi bật là các hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.
Xem thêm