Hướng dẫn vận động tại nhà để khỏe mạnh chống dịch Covid-19
05:52 | 02/04/2020
Bộ Y tế và WHO khuyến cáo, thực hiện vận động khi ở nhà trong mùa dịch Covid-19 để duy trì cả thể chất và tinh thần.
.