269
10633
Đời sống
/doi-song/
null
Cập nhật 09:17, 16/11/2017 (GMT+7)
Ðạ K'Nàng còn đó nhiều khó khăn
Là địa phương đầu tiên thoát khỏi danh sách xã 135 của huyện Ðam Rông, thế nhưng sau 3 năm xã Ðạ K'Nàng chỉ phát triển ở mức độ trung bình so với toàn huyện. Vẫn còn đó nhiều khó khăn cần giải quyết để giúp người dân nơi đây thoát nghèo.
.
.
.