Đời sống
Thực hành tiết kiệm điện tại Công ty Thủy điện Đồng Nai
Thực hành tiết kiệm điện tại Công ty Thủy điện Đồng Nai
(LĐ online) - Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025, chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tích cực hưởng ứng, thực hành tiết kiệm điện tại trụ sở công ty, khu nhà quản lý vận hành và tại các nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.
Xem thêm