Chính trị
Tập đoàn Südwolle khánh thành Nhà máy kéo sợi len lông cừu Đà Lạt
Tập đoàn Südwolle khánh thành Nhà máy kéo sợi len lông cừu Đà Lạt
(LĐ online) - Ngày 25/5, Tập đoàn Südwolle chính thức Khánh thành Nhà máy kéo sợi len lông cừu Đà Lạt (DWS) và giới thiệu Dự án  Nhà máy Dệt Nhuộm mới tại tỉnh Ninh Thuận. 
Xem thêm