269
10585
Video
/video/
null
Cập nhật 20:37, 21/02/2017 (GMT+7)
Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính
Đây là chủ đề chính của Lâm Đồng trong năm 2017 và cũng là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2016, triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2017
.
.
.