Phượng tím Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang
04:49 | 15/04/2021
Phượng tím Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang
.