Bình minh hồ Suối Vàng. Ảnh: Võ Trang
06:15 | 06/10/2022
Bình minh hồ Suối Vàng. Ảnh: Võ Trang
.