Xanh mướt nương chè. Ảnh: Võ Trang
05:41 | 28/05/2020
Xanh mướt nương chè. Ảnh: Võ Trang
.