Thi đấu võ thuật tại Hội thi Võ thuật lực lượng công an nhân dân. Ảnh: Lê Tiến
04:20 | 22/10/2020
Thi đấu võ thuật tại Hội thi Võ thuật lực lượng công an nhân dân. Ảnh: Lê Tiến
.