Ghi nhận từ đại hội điểm ở Đạ Tẻh

Cập nhật lúc 06:01, Thứ Hai, 27/04/2020 (GMT+7)
Ngay sau khi xác định 3 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tiến hành đại hội điểm (Đảng bộ xã Quốc Oai, Đảng bộ xã Triệu Hải và Chi bộ Cơ quan Khối Mặt trận và các đoàn thể của huyện), Huyện ủy Đạ Tẻh đã thành lập các đoàn công tác về kiểm tra, hướng dẫn cấp ủy các TCCSĐ tổ chức đại hội điểm triển khai công tác chuẩn bị với phương châm “công phu, kỹ lưỡng từng khâu”.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Trong 2 ngày 9 và 10/3, Đại hội Đảng bộ xã Quốc Oai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được diễn ra đúng kế hoạch. Do chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu trong nội dung, chương trình của Đại hội; trong đó Dự thảo Báo cáo chính trị được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, nên khi trình Đại hội các đại biểu nhất trí cao với tỷ lệ 100% các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong công tác bầu cử, đã phát huy tinh thần dân chủ, trên nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quốc Oai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 11 đồng chí, tỷ lệ phiếu bầu đạt khá cao và tập trung theo đúng Đề án nhân sự đã được phê duyệt. Trong đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khóa V, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử tham gia Ban Chấp hành và được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu tuyệt đối. 
 
Đại hội Đảng bộ xã Triệu Hải khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/3. Đây là Đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Cùng với việc điều hành các nội dung quan trọng khác, nội dung quán triệt về nhân sự, công tác bầu cử tại Đại hội đã được Đoàn chủ tịch Đại hội quán triệt cụ thể; đặc biệt phát huy mạnh mẽ dân chủ trong Đảng từ các khâu ứng cử, đề cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng khóa XII. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Hải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 11 đồng chí theo đúng Đề án nhân sự đã được xây dựng và phê duyệt. Đồng thời, tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã ngay tại Đại hội, thể hiện tính dân chủ trong Đảng. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu đồng chí Phan Văn Đương - Bí thư Đảng ủy khóa VIII tái đắc cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Triệu Hải khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
 
Được chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình TCCSĐ khối cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Đảng bộ huyện, Đại hội Chi bộ Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Đạ Tẻh được diễn ra trong ngày 16/3. Bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội cũng như báo cáo chính trị tại Đại hội, cấp ủy Chi bộ đã xác định rõ nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để làm rõ thêm vai trò nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ mới, tại Đại hội đã có nhiều ý kiến tham luận bổ sung hết sức cụ thể và sâu sắc như: Trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đoàn thể trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; vai trò, chức năng, nhiệm vụ tổ chức đoàn, công đoàn, cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân trong tập hợp quần chúng; thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện giám sát và phản biện xã hội và phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên...
 
Ngay sau khi kết thúc đại hội điểm, Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh đã tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm; qua đó, chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc tiếp thu những mặt làm tốt cũng như kịp thời điều chỉnh những mặt còn hạn chế ở tất cả các khâu tổ chức Đại hội.
 
PHẠM CÔNG TÁM
,