Rèn luyện đạo đức, lối sống, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng (Kỳ 1)

Cập nhật lúc 06:21, Thứ Hai, 11/05/2020 (GMT+7)
Nhằm phát huy vai trò giám sát của MTTQ trước thềm Đại hội Đảng, chương trình giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với những người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang là nội dung hết sức quan trọng. Và, chương trình giám sát tại 2 huyện Đạ Huoai và Di Linh bước đầu ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Đây là cách để mỗi đảng viên tự soi lại mình và được Nhân dân giám sát. Khi nói về tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.
 
Quy hoạch cán bộ dựa trên nền tảng đạo đức, lối sống
 
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân chúc mừng Đại hội Đảng bộ Phường 2 (đại hội điểm của thành phố) thành công tốt đẹp
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân chúc mừng Đại hội Đảng bộ Phường 2 (đại hội điểm của thành phố) thành công tốt đẹp
 
Như chúng ta đã biết, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Bác Hồ từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
 
Tại Lâm Đồng, cơ bản cán bộ, đảng viên được quy hoạch đều nhiệt tình, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống giản dị gần gũi với quần chúng nhân dân; đạo đức, lối sống lành mạnh, vì Nhân dân phục vụ, có ý thức trong việc chấp hành kỷ luật, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần đồng chí, đồng nghiệp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và tạo bước đột phá trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
 
Chương trình giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với những người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nội dung hết sức quan trọng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Tại Di Linh, Đoàn giám sát về công tác này được nghe báo cáo về công tác quy hoạch cán bộ của Huyện ủy Di Linh như sau: “... Nhìn chung công tác quy hoạch cán bộ trong thời gian qua có nhiều cố gắng, được đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy đảng, có sự phân cấp hợp lý về thẩm quyền, đối tượng. Quy hoạch cán bộ được tiến hành đồng bộ từ huyện đến cơ sở, lấy quy hoạch cán bộ cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ cấp trên. Các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã chú trọng việc rà soát nguồn cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đưa vào quy hoạch cơ bản đảm bảo theo quy định; mỗi chức danh cán bộ có từ 2 đến 3 nguồn quy hoạch, mỗi cán bộ quy hoạch từ 1 đến 3 chức danh. Đồng thời, đã bám sát vào yêu cầu tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, mức độ tín nhiệm, lịch sử chính trị... Vì vậy, chất lượng quy hoạch cán bộ đã được nâng lên, làm cơ sở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ”.
 
Cụ thể, quy hoạch lần đầu vào quý I/2017: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Di Linh có 66 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy 20 đồng chí và 29 lượt cán bộ vào các chức danh chủ chốt của huyện (Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện). 
 
Còn theo báo cáo của huyện Đạ Huoai, quy hoạch lần đầu vào tháng 4/2017 gồm 65 đồng chí, quy hoạch lần 2, lần 3 qua rà soát đã đưa ra khỏi danh sách quy hoạch 2 đồng chí. Trong đó, 1 đồng chí chuyển công tác khác và 1 đồng chí vi phạm chính sách dân số sinh con thứ ba. Xem xét, bổ sung vào danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo 1 đồng chí. 
 
Tại huyện Di Linh, về điều chỉnh quy hoạch vào quý I/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung và đề nghị cấp trên xem xét phê duyệt 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; không có trường hợp nào phải đưa ra khỏi quy hoạch. Số cấp ủy viên khóa tới dự kiến đề xuất đại hội sẽ bầu là 41 đồng chí, nhân sự chuẩn bị là 47 đồng chí. Số lượng cán bộ, đảng viên được quy hoạch tính đến thời điểm hiện nay: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 76 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy 23 đồng chí và 29 lượt cán bộ vào các chức danh chủ chốt của huyện.
 
Tại Đạ Huoai, danh sách cấp ủy thời điểm hiện tại là 45 đồng chí, để đại hội bầu cử lấy 39 đồng chí theo quy định. Trong đó, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy là 19 đồng chí.
 
Một trong những nội dung quan trọng của hoạt động giám sát đó là về nội dung rèn luyện học tập theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung này cũng được Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, trong đó có Huyện ủy Đạ Huoai, Di Linh xác định là nội dung hết sức quan trọng trong đánh giá, chuẩn bị cho công tác cán bộ. Điển hình như tại Đạ Huoai, xác định đột phá là “trách nhiệm, nhiệt huyết, cụ thể, hiệu quả” và ban hành hướng dẫn cụ thể về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện. Có kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm trong thời gian tới về thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó, giúp cấp ủy tổ chức các cơ sở đảng và quần chúng nhân dân nói chung, cán bộ, đảng viên trong quy hoạch nói riêng ngày càng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập, tu dưỡng thành ý thức tự giác của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên các cấp. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, có uy tín, đáp ứng yêu cầu đổi mới ngày càng cao trong công tác cán bộ.
 
Trao đổi về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể chính trị trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của những người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng: Chúng tôi luôn xác định việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên là quá trình hình thành, phát triển những phẩm chất nhân cách quan trọng. Do đó, việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, nhằm đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc coi trọng xây dựng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng luôn được Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, công tác giám sát này cũng nhằm phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Kỳ II: Những vấn đề đặt ra cho công tác nhân sự Đại hội Đảng
 
HÀ NGUYỆT 
 
 
,