ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐẠ TẺH

Coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Cập nhật lúc 05:48, Thứ Sáu, 19/06/2020 (GMT+7)
Cách đây hơn mười năm, Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương ra đời, đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ nhất là sinh hoạt chuyên đề trong tình hình mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc sinh hoạt chuyên đề còn một số mặt hạn chế như công tác chuẩn bị nội dung chưa kỹ, một số đảng viên trước khi sinh hoạt chuyên đề chưa chuẩn bị trước nội dung. Cũng còn có chi bộ chưa xây dựng đề cương sinh hoạt chuyên đề, do đó việc thảo luận trong sinh hoạt chưa sôi nổi, số ý kiến tham gia của đảng viên chưa đồng đều, nội dung ghi biên bản các ý kiến tham gia thảo luận chưa đầy đủ...
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh huyện Đạ Tẻh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh huyện Đạ Tẻh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
 
Chúng tôi dự một buổi sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2020 tại Chi bộ Tổ dân phố 4A, Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh, thấy có những vấn đề cần trao đổi. Cụ thể, chủ đề mà Chi bộ chọn là: Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, rất có tính thời sự. Chi ủy xác định đổi mới nội dung là “chìa khóa” quyết định. Vì vậy, vấn đề cốt lõi mà chi bộ thảo luận là: Học Bác và làm theo Bác những nội dung thiết thực nào cho phù hợp với tình hình thực tế ở khu dân cư nơi chi bộ đứng chân. 
 
Thứ hai, là chi ủy căn cứ sở trường, năng lực của từng đảng viên, chi bộ phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Thí dụ, một đảng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, được giao chuẩn bị nội dung: “Tư tưởng vì dân của Bác Hồ” để dẫn dắt thảo luận. Thông qua đó từng đảng viên hiểu sâu hơn tư tưởng của Người mà liên hệ, vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ được chi bộ phân công, biết gần dân, dựa vào dân, tôn trọng dân, vì Nhân dân mà phục vụ. Vì thế, sau sinh hoạt chuyên đề, công tác vận động quần chúng của đảng viên có chuyển biến tích cực. Mỗi khi tổ dân phố tổ chức làm vệ sinh môi trường, trồng cây làm đẹp cảnh quan, thực hiện treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, tết... được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Số người tham gia đạt từ 75% trở lên. So với những năm trước tăng từ 20%-25%.
 
Từ khi thực hiện Chỉ thị số 10, mặc dù mỗi quý chỉ có một kỳ sinh hoạt chuyên đề, nhưng chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt. Thể hiện ở chỗ: Vai trò, trách nhiệm của chi ủy, của bí thư được nâng lên. Nhận thức của đảng viên về chính trị, lý luận, thực tiễn được bồi đắp. Nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của đảng viên được thực hiện có kết quả thiết thực...
 
Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh có 31 chi bộ, với 598 đảng viên. Trong đó có 21 chi bộ tổ dân phố, 7 chi bộ trường học và 2 chi bộ cơ quan. Hàng năm có trên 85% các chi bộ đổi mới được nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức các kỳ sinh hoạt, nội dung các chuyên đề thiết thực với yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ; phát huy vai trò của người điều hành từ việc chuẩn bị nội dung đến tổ chức sinh hoạt. Chú trọng lãnh đạo các chi bộ, các đoàn thể tập trung ưu tiên thực hiện quyết liệt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
Sinh hoạt chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở từng khu dân cư. Đồng thời, thu được những kết quả thiết thực trong giữ gìn khối đại đoàn kết, trong ổn định và phát triển đời sống Nhân dân.
 
Để sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ ngày càng chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thiết nghĩ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh cần tập trung thực hiện đồng bộ các nội dung như: Cần xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý, hàng năm để chi bộ chủ động về nội dung và hình thức, tránh qua loa, đại khái hoặc lúng túng khi thực hiện. Tiếp đến, việc chuẩn bị nội dung chuyên đề: Bí thư chi bộ chủ động chuẩn bị hoặc phân công những đảng viên có khả năng, trình độ nghiên cứu, đề xuất đề cương sinh hoạt. Chi bộ thảo luận thông qua đề cương, thống nhất nội dung sinh hoạt cụ thể cho phù hợp yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong từng thời gian. Trong tổ chức điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề, bí thư chi bộ cần thông báo trước chuyên đề, thời gian sinh hoạt và cung cấp bản dự thảo cho đảng viên để nghiên cứu trước, chuẩn bị tham gia đóng góp ý kiến. Việc chủ động tìm đọc các tài liệu liên quan, chuẩn bị nội dung của từng đảng viên và tham gia thảo luận sẽ hình thành nhận thức mới cho đảng viên, góp phần nâng cao trình độ của đảng viên và tính hấp dẫn trong sinh hoạt chi bộ.
 
Cuối cùng là, sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, bí thư hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị nghiên cứu, cần tiếp thu ý kiến góp ý của các đảng viên để hoàn chỉnh chuyên đề. Chi bộ họp rút kinh nghiệm buổi sinh hoạt, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế để kỳ sau tổ chức được tốt hơn; đồng thời, tham gia để hoàn chỉnh chuyên đề, thống nhất kết luận những vấn đề trong chuyên đề, có thể rút ra nghị quyết của chi bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
 
Để sinh hoạt chuyên đề trong những năm tới tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; các chi bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và thời gian sinh hoạt cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ. Chi ủy, bí thư chi bộ phải chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt; chọn những việc cụ thể, thiết thực, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ để thảo luận, bàn biện pháp chỉ đạo. Tùy theo kết quả của sinh hoạt chuyên đề, chi bộ có thể ra nghị quyết, kết luận chuyên đề để tổ chức thực hiện; cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cần thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc sinh hoạt chuyên đề ở cơ sở... 
 
Có thể nói, việc quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên hiện nay.
 
NGUYỄN THƯỢNG THIÊM
,