Tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Cập nhật lúc 13:24, Thứ Ba, 23/11/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 23/11, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã. 
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự có các đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; các hợp tác xã tiêu biểu; các tập thể, cá nhân được khen thưởng…
 
Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 
 
Để thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/7/2002 về chương trình hành động và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 13-NQ/TW, giao Ban Tuyên giáo hướng dẫn các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung tuyên truyền Nghị quyết. UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 18/7/2002 của Tỉnh uỷ và xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật Hợp tác xã và cơ chế chính sách hỗ trợ hợp tác xã. Ở các huyện, thành phố đều đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh tại địa phương. 
 
Đại diện Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng phát biểu về kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã tham gia công tác xúc tiến thương mại
Đại diện Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng phát biểu về kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã tham gia công tác xúc tiến thương mại
 
Sau 20 năm triển khai, Nghị quyết số 13-NQ/TW đã đi vào cuộc sống mang lại nhiều kết quả khả quan cho kinh tế tập thể nói chung và hợp tác xã nói riêng. Số lượng hợp tác xã tăng lên về chất và lượng. Nhiều mô hình hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc vào sản xuất giúp nâng cao giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Xuất hiện nhiều hợp tác xã do cán bộ trẻ, có trình độ về quản lý, điều hành, giúp hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm mang tên hợp tác xã với quy chuẩn sản phẩm hữu cơ, an toàn, VietGAP… Một số hợp tác xã có sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản…
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 3 thành phần kinh tế tập thể gồm: Tổ hợp tác, hợp tác xã (bao gồm cả quỹ tín dụng nhân dân) và Liên hiệp hợp tác xã. Ước đến 31/12/2021, toàn tỉnh có 372 tổ hợp tác, khoảng 460 hợp tác xã (tăng 448% so với cuối năm 2001) và 4 Liên hiệp hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, phi nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tín dụng…
 
Một số mô hình hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nổi bật, điển hình và thành công theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh hiện nay như: Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường 2, TP Bảo Lộc; Hợp tác xã Đan len Quý Anh tại TP Bảo Lộc; Hợp tác xã Vận tải ô tô số 2 Bảo Lộc; Hợp tác xã Laba Banana Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông; Hợp tác xã Tân Tiến, Đà Lạt; Hợp tác xã Sunfood Đà Lạt CO.OP; Hợp tác xã Thổ cẩm Cát Tiên; Hợp tác xã An Bình…
 
Tuy nhiên, hội nghị cũng đã đưa ra một số hạn chế, vướng mắc còn tồn tại như: Một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể chưa kịp thời, hướng dẫn chưa cụ thể, việc triển khai áp dụng còn vướng mắc về giao đất, cho thuê đất. Số lượng hợp tác xã phát triển nhanh nhưng về chất lượng còn hạn chế; quy mô nhỏ, số lượng thành viên ít, vốn điều lệ thấp; không huy động, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đất đai để mở rộng quy mô nhà xưởng, hạng mục công trình của các hợp tác xã còn khó khăn, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã không ổn định...
 
Tại hội nghị, các tham luận tập trung vào một số nội dung trọng tâm về vai trò của hợp tác xã trong việc hỗ trợ người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; công tác tiếp cận và huy động các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của các hợp tác xã để sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng phát biểu kết luận hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng phát biểu kết luận hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trí Dũng đã ghi nhận và biểu dương sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tham gia chủ động, tích cực của các hợp tác xã, tổ hợp tác đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua.
 
Đồng chí Đặng Trí Dũng cũng đề nghị, thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển tương xứng với tiềm năng, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế của tỉnh. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chú trọng phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp; phấn đấu tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể phải cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, phát huy nội lực của hợp tác xã, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm...
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 57 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 
 
HOÀNG SA
,