Qua thanh tra lĩnh vực xây dựng, xử phạt hành chính trên 7,47 tỷ đồng
Cập nhật lúc 08:39, Thứ Sáu, 22/09/2017 (GMT+7)
Tại Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Luật Thanh tra 2010, Thanh tra Sở Xây dựng cho biết: 6 năm qua, thanh tra ngành xây dựng đã tiến hành thanh tra 671 đơn vị, tổ chức, cá nhân có biểu hiện vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Qua thanh tra, các đoàn thanh tra đã nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, đồng thời tiến hành xử phạt hành chính đối với 189 đơn vị, tổ chức, cá nhân, với số tiền trên 7,47 tỷ đồng. Cùng với đó, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước với số tiền 1,637 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã nộp phạt được trên 6,64 tỷ đồng, đạt 88,9% số tiền phạt hành chính; số tiền thu hồi theo kiến nghị được 1,637 tỷ đồng, đạt 100% số tiền phải thu hồi.
 
Thanh tra Sở Xây dựng cho biết thêm: Qua thanh tra các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, đã yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư giảm thanh toán khối lượng đã nghiệm thu, thanh toán vượt khối lượng thực tế thi công với số tiền trên 4 tỷ đồng; không thanh toán khối lượng do dự toán mời thầu và dự thầu tính thừa so với hồ sơ thiết kế được duyệt, nên không thi công, với số tiền 3 tỷ đồng; thanh toán bổ sung đối với khối lượng theo thiết kế, dự thầu tính thiếu, nhưng thực tế phải thi công theo thiết kế được duyệt, với số tiền hơn 2,03 tỷ đồng. Việc thanh tra, phát hiện sai phạm, tiến hành xử phạt hành chính, kiến nghị thu hồi cho ngân sách nói trên của thanh tra ngành xây dựng, góp phần tiết kiệm cho ngân sách, thiết lập trật tự trong lĩnh vực xây dựng, tạo dựng cảnh quan, môi trường cho bộ mặt nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh.
 
 H.Ð.HUYNH
,
.