THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cập nhật lúc 09:35, Thứ Năm, 28/11/2019 (GMT+7)
Căn cứ nhu cầu về nhân lực, Trường Đại học Đà Lạt trân trọng thông báo tuyển dụng viên chức như sau:
 
I. Số lượng, vị trí việc làm và tiêu chí tuyển dụng:
 
 
* Tiêu chí chung
 
- Ứng viên dự tuyển xem chi tiết tại Website: http://www.dlu.edu.vn/vi/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-da-lat-thong-bao-tuyen-dung-thang-11-nam-2019
 
II. Điều kiện dự tuyển
 
- Ứng viên dự tuyển xem chi tiết tại Website: http://www.dlu.edu.vn/vi/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-da-lat-thong-bao-tuyen-dung-thang-11-nam-2019
 
III. Hồ sơ tuyển dụng
 
- Ứng viên dự tuyển xem chi tiết tại Website: http://www.dlu.edu.vn/vi/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-da-lat-thong-bao-tuyen-dung-thang-11-nam-2019
 
IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng:
 
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
 
2. Nội dung xét tuyển
 
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
 
a. Vòng 1
 
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 
b. Vòng 2
 
- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
 
Nội dung phỏng vấn:
 
- Ứng viên dự tuyển xem chi tiết tại Website: http://www.dlu.edu.vn/vi/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-da-lat-thong-bao-tuyen-dung-thang-11-nam-2019
 
V. Liên hệ: Hồ sơ tuyển dụng gửi về địa chỉ sau:
 
Phòng Tổ chức - Hành chính;
 
Trường Đại học Đà Lạt;
 
Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng;
 
Số điện thoại liên hệ: 0263. 3822246. Email: phongtchc@dlu.edu.vn
 
VI. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/11/2019 đến 25/12/2019.
 
VII. Lệ phí xét tuyển
 
- Ứng viên dự tuyển xem chi tiết tại Website: 
 
Ghi chú: Chỉ những ứng viên đạt vòng sơ tuyển mới được gọi phỏng vấn. Hồ sơ không đạt không được trả lại.
,